Verzekeraars traineren bewust letselschadezaken? Dat kan anders

Verzekeraars traineren bewust letselschadezaken? Dat kan anders
Leo in 't Groen

Wij lezen op am;web van 30 oktober 2018 dat verzekeraars bewust letselschadezaken traineren. En dat een gang naar de rechter bijna standaard zou zijn geworden. In vergelijking met 10 jaar geleden zou het bar en boos zijn. Leo in 't Groen, directeur bij Nostimos Letselschadedeskundigen, reageert in deze blog.

Hoewel ook wij bij Nostimos Letselschadedeskundigen aan de 'andere kant van de tafel' zitten naast onze letselschadecliënten en wij met zekerheid en regelmaat een 'pain in the ass' van verzekeraars kunnen zijn als daar aanleiding toe is, herkennen wij ons niet in dit vrij eenzijdig geschetste beeld over verzekeraars in het algemeen.

In een speelveld waar begrippen als 'equality of arms' en het uitwisselen van argumenten op basis van gelijkwaardigheid tot een waarheidsgetrouwe leidraad moeten leiden, kan het niet zo zijn dat partijen van elkaar vervreemden door ongewenste houding of gedrag. Van welke zijde dan ook.

Natuurlijk speelt er bij verzekeraars wel eens iets waar ze zelf ook liever niet mee te maken hadden gehad, denk aan vertrekkende medewerkers, moeizame personele invulling van vacatures, een onverwachte en plotselinge stijging van het aantal claims, langdurige ziektegevallen op een juridische afdeling. Dat gebeurt overal. Maar om nu te suggereren dat verzekeraars de voortgang in de afwikkeling van letselschadezaken willens en wetens traineren, gaat ons te ver.

Krampachtiger

Wij hebben in de afgelopen 34 jaar in onze acht vestigingen de belangen van tienduizenden slachtoffers behartigd. Uit onze interne onderzoeken blijkt nadrukkelijk niet dat er in de afgelopen 10 jaren sprake zou zijn van een wezenlijk slechter regelingsklimaat in den brede.

Wel signaleren wij, en daar hebben wij ook de onderliggende interne instructies van verzekeraars van gezien, dat verzekeraars steeds krampachtiger omgaan met het vergoeden van buitengerechtelijke kosten waartoe ze op grond van de wet, artikel 6:96 BW, gewoon verplicht zijn. De kunst is het om daar als belangenbehartiger op een handige en vooral redelijke manier op in te springen.

Tendens tot verharding

Er lijkt voorts in sommige sectoren van de verzekeringsmarkt ook wel sprake van een lichte tendens tot verharding. In gewoon Nederlands: er wordt soms nadrukkelijker naar de portemonnee van de verzekeraar gekeken dan naar het belang van het slachtoffer. Daarmee willen wij de empathisch gezinde en oplossingsgerichte verzekeraars zeker niet over één kam scheren.

Het kan niet zo zijn, en het is ook niet zo, dat verzekeraars zich rigide opstellen en niet in staat zouden zijn mee te denken over rechtvaardige oplossingen met respect voor het individu van het slachtoffer. Daar zouden we niet alleen die verzekeraars ongenuanceerd en dus onterecht mee te kort doen, maar ook hun medewerkers.

Wij zijn juist van mening dat sommige verzekeraars, net als wij, keihard werken aan verbetering van kennis en performance. Dat is, ook bij ons, een continu proces dat nooit ophoudt. Het gaat om vertrouwen. Het vertrouwen van afhankelijke slachtoffers dat niet beschaamd mag worden.

Soft skills

En dus doen wij bij Nostimos Letselschadedeskundigen ons best om met gepaste middelen het regelingsklimaat positief te beïnvloeden, met kennis, met charisma, met overtuigingskracht, met soft skills, zijn we trots op. En waar nodig uiteindelijk ook met bijtkracht als een gerechtelijke procedure op goede gronden echt onvermijdelijk is. Het verschilt van jaar tot jaar, maar gemiddeld is een gerechtelijke procedure toch in duidelijk minder dan 5% van alle gevallen aan de orde.

De praktijk wijst uit dat de meeste slachtoffers ook helemaal niet op een rechtszaak zitten te wachten. Ze willen verder met hun leven, bij voorkeur op een zo autonoom mogelijke manier. Dáár moet de schaderegeling in onze filosofie op zijn gericht.

Een blog van Leo in ’t Groen, directeur bij Nostimos Letselschadedeskundigen, verbonden aan het kantoor van Nostimos in Breda. Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen naar (0800) 667 84 66.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos.

Lees ook: Keurmerk bij letselschadezaken is pure noodzaak