Met een goed SVI-advies maak je het verschil

Met een goed SVI-advies maak je het verschil

U wilt uw cliënten graag goed verzekerd met hun auto laten rondrijden, zodat zijzelf en hun eventuele passagiers bij een ongeval niet in de financiële problemen komen. U heeft dan de keuze uit het aanbevelen van een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) die werkt met vaste vergoedingen bij blijvende invaliditeit of overlijden of een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) die vergoedt op basis van de volledige schade. Wat is de juiste keus?

Als adviseur ligt het dus voor de hand om een SVI te adviseren, aangezien deze verzekering de daadwerkelijke geleden schade vergoedt op dezelfde manier als wanneer er sprake is van een ongeval met een claim op een Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-)verzekering. Maar dan bent u er nog niet, want er blijken binnen de SVI ook nog uiteenlopende polisvoorwaarden te zijn die grote gevolgen kunnen hebben bij een ongeval. In de letselschadepraktijk is het belang van een goed advies aan autobezitters cruciaal.

Ongeval door eigen onoplettendheid

Dit bleek onlangs nog maar eens toen een slachtoffer van een verkeersongeval ons vroeg zijn belangen te behartigen na een ernstig verkeersongeval. Deze hardwerkende 50’er, zzp’er met een fysiek zwaar beroep, was met een vriend met de auto op weg naar een verzamelbeurs. Al pratende over hun hobby reageerde cliënt iets te laat op een plotseling remmende vrachtauto. Onze cliënt raakte zodanig bekneld dat hij zwaar orthopedisch letsel opliep met blijvende gevolgen.

Gevolgen SVI met beperkte voorwaarden

De vriend was als passagier verzekerd via de WAM-verzekering. Maar geluk bij een ongeluk beschikte de bestuurder op aanraden van zijn assurantieadviseur over een SVI, zodat hij - hoewel hij zelf veroorzaker was van het ongeval - toch aanspraak kon maken op volledige vergoeding van de schade. Althans, zo had hij het van zijn adviseur begrepen. Totdat hij bij de verzekeraar aanklopte en deze te kennen gaf dat smartengeld en juridische kosten niet waren meeverzekerd evenals slechts een deel van de inkomstenderving. Hierdoor bleef onverwacht een behoorlijk deel van de schade voor eigen rekening.

Een goed SVI advies maakt het verschil

Doordat wij als Nostimos uitgebreide ervaring hebben met dergelijke letselschadezaken, konden we de cliënt toch op gunstige voorwaarden bijstaan en hebben we een optimale regeling kunnen afdwingen. Door goed te kijken naar de polisvoorwaarden van een SVI-verzekering kunt u als adviseur echt het verschil maken. Maak duidelijk wat uw cliënt wel en niet krijgt voor een verzekering en bied alternatieven. Benadruk daarbij ook de impact die de keuze voor een verzekering met minder goede voorwaarden kan hebben. Dat maakt uw rol waardevoller en de toekomst van uw cliënt zekerder.

Belangrijkste verschillen OIV en SVI

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV)Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Lagere premie(Beperkt) hogere premie
Keert alleen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden.Vergoedt materiële en immateriële schade.
Geen juridische bijstand nodig.Wel juridische bijstand nodig.
Uitkering o.b.v. maximale bedragen. Doorgaans bij invaliditeit tussen € 20.000 en € 50.000. Bij overlijden tussen € 10.000 en € 20.000.Uitkering op basis van daadwerkelijk geleden schade en nog te lijden schade. Met een maximum tot € 1.000.000.
Niet verplicht.Verplicht bij bedrijfsauto’s.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos Letselschadedeskundigen (Contactpersoon Huub van Dijk / Telnr. 0800 - 667 84 66)