nieuws

Verzekeringsvoorwaarden onduidelijk; Interpolis draait op voor herstel gasleiding

Schade 4880

Interpolis moet alsnog de kosten van het herstel van een lekke gasleiding voor haar rekening nemen. Volgens de geschillencommissie van Kifid kan een klant van Interpolis op grond van de verzekeringsvoorwaarden aanspraak maken op vergoeding van de kosten die verband houden met het herstel van de gasleiding. De verzekeraar wilde op grond van diezelfde voorwaarden niet tot vergoeding overgaan.

Verzekeringsvoorwaarden onduidelijk; Interpolis draait op voor herstel gasleiding

De Interpolis-klant heeft een woonhuisverzekering afgesloten. Bij de installatie van een zogeheten slimme meter in zijn huis, ontdekte de installateur dat de gasleiding lekte. Met spoed moest een muur worden opengebroken om de leiding te herstellen. De kosten van € 1.000 voor de reparatie, inclusief het bijbehorende hak- en breekwerk claimde hij bij de verzekeraar.

Schadeoorzaak

Die weigerde de schade te vergoeden, omdat de lekke gasleiding zelf geen schade heeft veroorzaakt aan de woning. Dit terwijl in de voorwaarden staat dat schade door een lekke leiding wordt vergoed. Het hak- en breekwerk om bij de leiding te komen is in de optiek van Interpolis geen gedekte schade. Het woord ‘door’ in de verzekeringsvoorwaarden impliceert volgens de verzekeraar dat de lekke leiding zelf schade moet hebben veroorzaakt.

Gevolg

De klant is het oneens met deze uitleg en diende bij de verzekeraar een klacht in. Omdat hij nul op het rekest kreeg, stapte hij naar Kifid. Met de klant meent de geschillencommissie dat de schade wel gedekt is, omdat sprake is van schade die het gevolg is van de lekke gasleiding. Door betekent immers als gevolg van of ten gevolge van. In de voorwaarden staat bovendien dat kosten van openbreken van de woning en reparatie wel worden gedekt.

Formulering

“Uit de formulering blijkt niet duidelijk dat de bedoeling van verzekeraar is om alleen dekking te bieden als door de lekke leiding direct schade aan de woning is veroorzaakt. De enkele aanduiding met ‘aan’ en ‘door’ maakt dit in ieder geval niet voldoende duidelijk. Over de dekking bij schade door een lekke leiding zijn twee lezingen mogelijk. De meest gunstige uitleg prevaleert dan voor consument”, aldus de commissie in haar bindende uitspraak.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel