nieuws

Onbegrijpelijke polisvoorwaarden: Interpolis moet schade aan vloer toch vergoeden

Schade 14440

Interpolis moet alsnog opdraaien voor de kosten van het herstel van een natuurstenen vloer in de privéwoning van de directeur van Euro-Chemicals. Deze had het bedrijf in Denekamp aansprakelijk gesteld voor de kosten van bijna 16 mille wegens het leveren van een verkeerd impregneermiddel.

Onbegrijpelijke polisvoorwaarden: Interpolis moet schade aan vloer toch vergoeden

Interpolis wilde de kosten niet vergoeden, omdat een uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden is opgenomen. Die waren echter zo onduidelijk en ondoorzichtig dat het gerechtshof in Arnhem een streep haalde door het eerder door de rechtbank Gelderland gewezen vonnis. De rechtbank gaf Interpolis eerder gelijk.

Verkeerd product

Euro-Chemicals levert wereldwijd specialistische chemische grondstoffen. Het bedrijf sloot in september 2013 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af bij de Interpolis. Het grootste risico dat de onderneming loopt is dat ze aansprakelijk wordt gesteld voor het leveren van een verkeerd product. Dit risico wilde ze afdekken met de aansprakelijkheidsverzekering.

Impregneermiddel

Het bedrijf verkeerde in de veronderstelling dat het goed verzekerd was totdat de directeur/grootaandeelhouder in februari 2016 opdracht gaf aan een medewerker van zijn bedrijf om aan hem een bepaald impregneermiddel te leveren voor het behandelen van de vloer in zijn woonhuis. Nadat de vloer was behandeld, bleek deze te glanzen, wat niet de bedoeling was. Pas toen kwam aan het licht dat een foutief middels was geleverd. De man stelde daarop het bedrijf aansprakelijk, maar dat kreeg nul op rekest.

Assurantietussenpersoon

Voor Euro-Chemicals reden om naar de rechtbank te stappen om zijn gelijk te halen. De rechtbank Gelderland stelde de onderneming echter in het ongelijk, omdat een uitsluitingsclausule van toepassing is. Vaststaat dat die clausule in de polisvoorwaarden staat. Echter uit mailcorrespondentie tussen Euro-Chemicals, de assurantietussenpersoon en verzekeraar blijkt dat het bedrijf een verzekering wilde afsluiten die schade die is ontstaan door een fout van een medewerker dekt.

Uitsluitingsclausule

Voor het gerechtshof blijkt duidelijk uit de mailcorrespondentie duidelijk dat het nooit de bedoeling is geweest van beide partijen om een uitsluitingsclausule overeen te komen. “De vermelding in de polis en het feit dat Euro-Chemicals werd bijgestaan door een assurantietussenpersoon betekent niet dat zij had moeten begrijpen dat in de polis een uitsluiting voor de aansprakelijkheid voor de levering van een verkeerd product was opgenomen”, aldus de motivatie van het gerechtshof.

Ondoorzichtig

“Gelet op de onduidelijke en ondoorzichtige structuur van de polisvoorwaarden, de onduidelijke aanduiding van de uitsluitingsclausule en tegen de achtergrond van de aan de polis voorafgaande correspondentie kan dit hier niet worden aangenomen. Dit betekent dat de verzekeraar zich in dit specifieke geval niet op deze uitsluitingsclausule kan beroepen.”

Reageer op dit artikel