nieuws

Kifid: Klaverblad geen partij in slepende burenruzie

Schade 4658

Klaverblad hoeft een consument geen rechtsbijstand te vergoeden omdat diens buurman de verkoop van zijn appartement jarenlang heeft gefrustreerd. Hierdoor zou de consument naar eigen zeggen ruim € 84.000 schade hebben opgelopen. Volgens de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid gaat het echter om een slepend conflict dat al liep voordat Klaverblad de verzekeraar was.

Kifid: Klaverblad geen partij in slepende burenruzie

Met ingang van juli 2014 heeft de consument een rechtsbijstandverzekering bij Klaverblad, dat de dienstverlening heeft uitbesteed aan Klaverblad Rechtsbijstand Stichting. Voor die tijd was de man voor zijn rechtsbijstand verzekerd bij een andere maatschappij. In die periode had hij al een keer conflict met zijn buurman, met wie hij samen een VvE vormt. Ook toen had de consument zijn appartement te koop staan en de boze buurman zou, blijkens een schrijven van de oude rechtsbijstandverzekeraar, potentiële kopers hebben afgeschrikt door tegen hen en de makelaar uit te vallen. Ook zou de buurman de consument stelselmatig belemmeren bij verhuur- en woonactiviteiten.

Appartement verkocht

Begin vorig jaar lopen de gemoederen tussen de consument en zijn buurman opnieuw hoog op. Weliswaar is de man erin geslaagd een koper te vinden voor zijn appartement, maar hij vreest dat zijn buurman opnieuw alsnog roet in het eten gaat gooien en neemt alvast contact op met zijn nieuwe rechtsbijstandverzekeraar. Klaverblad laat echter bij voorbaat weten dat de huidige situatie niet onder dekking van de polis valt omdat de verkoop van het appartement daadwerkelijk tot stand is gekomen.

Gesaboteerd verkoopproces

Desondanks is de consument nog niet tevreden. Hij geeft aan € 84.417 schade te hebben geleden door het jarenlang gesaboteerde verkoopproces. Hoewel Klaverblad laat weten dat op voorhand niet vaststaat dat er dekking bestaat voor rechtsbijstand bij zijn vordering, stelt de consument zijn Nemesis alvast in een schrijven op 22 mei 2017 gemotiveerd aansprakelijk voor de financiële schade.

Stapels lege bierblikjes

Zo zou hij de boze buurman al in 2013 hebben gewezen op het feit dat deze -‘tot op de dag vandaag’ – een caravan in de tuin bewoonde, ‘mede uit het oogpunt om met uw woonwagen-/tentenkamp koper af te schrikken’. Ook zou de buurman in 2012 al potentiële kopers hebben willen afschrikken met een hoge kostenpost van € 40.000 voor de VvE. Daartoe had de buurman ook een groot bord met de naam van de VvE op zijn voordeur bevestigd. Een bord dat na de verkoop van het appartement van de consument ‘plots verdween’. Ook zou de buurman de verkoop toen hebben willen frustreren door ‘stapels lege bierblikjes en andere zooi in uw tuin te gooien’.

Voor het ingaan

De dossiervorming door de consument helpt de consument echter niet om rechtsbijstand vergoed te krijgen bij Klaverblad. Volgens Kifid claimt de man namelijk schade die al was ontstaan voor het ingaan van de verzekering. “Consument heeft tegenover het gemotiveerde standpunt van Verzekeraar gesteld dat het in de brief van 15 augustus 2013 genoemde voorval een ander geschil betrof dat door een andere partij is afgehandeld. Over de Brief (van 22 mei 2017 – RP) stelt Consument dat er tot 2017 nog geen juridisch conflict was. Deze stellingen van Consument overtuigen niet.”

Eén gebeurtenis

Volgens de geschillencommissie is er een duidelijke lijn in de voorvallen uit 2012, 2013 en 2017.  “Alle voorvallen zagen op gedragingen van de voormalige buurman die de verkoop van de woning van Consument. De Commissie oordeelt daarom dat de voorvallen uit 2012, 2013 en 2017 met elkaar verband houden, zodat sprake is van één gebeurtenis met als datum 2012 in de zin van artikel 2 lid 6 van de Voorwaarden. De gebeurtenis heeft dus voor de ingangsdatum van de Verzekering plaatsgevonden en het geschil van Consument is niet gedekt onder de Verzekering.”

Reageer op dit artikel