nieuws

Kifid: Betegeld terras op een souterrain is geen dak en dat kost Vivat € 90.000

Schade 6617

Een betegeld (dak)terras op een souterrain kan niet beschouwd worden als een dak in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering van Vivat. Dat heeft Kifid bepaald in een conflict over waterschade. De verzekeraar moet ruim € 91.000 vergoeden aan de gedupeerde bewoner.

Kifid: Betegeld terras op een souterrain is geen dak en dat kost Vivat € 90.000

Zomerse stortregens in juli 2015 bezorgden de eigenaar van een woning met souterrain niet alleen flinke schade aan zijn inboedel en het op het souterrain gelegen dakterras, het leverde hem ook een dispuut op over die schade met zijn verzekeraar Vivat. Eerst weigerde de verzekeraar uitkering omdat geen sprake zou zijn van een onvoorziene gebeurtenis. Bij de verzekerde was bekend dat de terrastegels op sommige plaatsen wat op waren gaan staan. Hierdoor was er geen waterdichte afdekking meer voor het souterrain.

Contra-expertise

De consument was het echter met die lezing niet eens en wilde een contra-expertise. De gevolmachtigde van Vivat weigerde die, omdat de regeling voor contra-expertise niet geldt voor niet-verzekerde schade. De klager wendde zich tot het Kifid. Tijdens de procedure stelde Vivat voor een andere expert alsnog vast te laten stellen wat de exacte oorzaak van de schade was en of er sprake was van onvoorzien binnendringen van neerslag.

Geen constructiefout

Het expertrapport meldt dat de exacte oorzaak “niet meer met onomstotelijke bewijzen vast te stellen” is. De terrasvloer was al verwijderd en afgevoerd, gevolgschade aan stuc- en sauswerk was nog wel zichtbaar. “Het is aannemelijk dat die schade het directe gevolg is van de uitzonderlijke regenval op het schademoment. Van een eventuele constructiefout of eigen gebrek is niets gebleken”, aldus de expert. Hij stelt het schadebedrag vast op € 91.209,12, waarbij de grootste kostenpost is het repareren van vlonders, tegelwerk en gevolgschade in het souterrain.

Hevige regenval

Op de schadedag viel 26 mm neerslag in 7,9 uur. Omgerekend is dat bijna 79 mm per etmaal, meldt het expertrapport. De polisvoorwaarden van de TotaalOpvangPolis van Reaal (Vivat) spreken bij 40 mm per 24 uur van hevige regenval. Vivat vindt dat de schade niet gedekt is, aangezien 26 mm minder is dan de 40 mm uit de polisvoorwaarden. Kifid vindt dat de verzekeraar zich daar niet op kan beroepen. “Van meet af aan stond vast dat sprake was van veel regenval, waardoor waterschade in het souterrain is ontstaan. Dit dekkingsstandpunt had Verzekeraar ook na het eerste expertiserapport in kunnen nemen. In dit stadium acht de Commissie dit verweer tardief”, aldus de uitspraak.

Definitie van dak

Verder beroept Vivat zich op een uitsluiting aan de polisvoorwaarden. Over ‘directe waterschade’ is bepaald dat bij schade door neerslag geen dekking is voor schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen. Volgens Vivat is het betegelde dak van het souterrain een dak, “ondanks dat het vanaf de bovenzijde als terras wordt gebruikt”. “Daarom kan de schade die verband houdt met de tegels en het verdere dak niet onder de dekking van de verzekering worden gebracht”, aldus de verzekeraar.

Kifid vindt niet dat de terrasvloer onder de reikwijdte valt van het begrip ‘dak’ zoals dat in de polisvoorwaarden staat. Het woordenboek definieert een dak als “een bovenafsluiting van een gebouw, auto enz.”. “De Commissie is van oordeel dat uit deze definitie niet (duidelijk) valt op te maken of een terras boven een souterrain al dan niet als dak moet worden aangemerkt.” Kifid noemt de lezing van consument dat het geen dak is “een redelijke lezing”. Als meest gunstige lezing mag die gevolgd worden.

Dat betekent volgens de Geschillencommissie dat Vivat geen beroep kan doen op dekkingsuitsluiting. De verzekeraar wordt veroordeeld tot het hele bedrag zoals opgemaakt door de schade-expert, ruim € 90.000.

Reageer op dit artikel