nieuws

Kifid: Een kas is een kas

Schade 3163 PA

Kifid: Een kas is een kas

Volmachtbedrijf Risk moet alsnog de schade betalen aan een kas achter een woonhuis. Het volmachtbedrijf meende dat de kas niet telde als bijgebouw en weigerde daarom over de brug te komen. Volgens Kifid sluiten de polisvoorwaarden de kas als bijgebouw niet uit en moet Risk daarom alsnog over de brug komen.

De consument heeft via Risk een woonhuisverzekering afgesloten. Daarin is onder meer de voorwaarde opgenomen dat bijgebouwen zijn meeverzekerd. Voor de loods op zijn terrein sluit hij een aparte verzekering af bij Delta Lloyd. Zijn zoon gebuikt de loods voor diens bedrijf, een boomkwekerij. Tijdens de inmiddels vermaarde hagelbui die Zuid-Oost Brabant op 23 juni 2016 teisterde, worden de twee kassen die op het terrein van de gepensioneerde boom- en plantenkweker staan verwoest. Risk keert de schade aan een van de kassen, een exemplaar van 12 bij 12 meter wel uit, deze bedraagt inclusief de inboedelschade € 33.500.

Commerciële karakter

Voor de schade aan de andere kas, die Risk omschrijft als tuinbouwkas en die 18 bij 25,6 meter meet, weigert het volmachtbedrijf op te draaien. De kas kan volgens het volmachtbedijf vanwege het commerciële karakter (de inhoud en het daaromheen liggende erf met de bomen/struiken/planten) niet worden aangemerkt als een bijgebouw dat bij de woning hoort. De kas zou volgens Risk bedrijfsmatig door de zoon worden gebruikt.

Serre of garage

Onder ‘bijgebouw’ verstaat het volmachtbedrijf alleen een serre of garage die bij het huis hoort of andere gebouwen die enkel voor privé gebruik zijn. “Consument had dit ook kunnen afleiden uit het polisblad waar een verzekerd bedrag van € 365.400 is opgenomen. Dit bedrag is te laag om naast het woonhuis ook te gelden voor de kas.”

Tomaten, kool en aardappelen

De consument wijst er echter op dat hij de kas zelf gebruikt, voor het hobbymatig telen van tomaten, kool en aardappelen voor eigen gebruik. Zijn zoon heeft met hulp van een adviseur via Risk bij Delta Lloyd een polis voor zijn bedrijf gesloten. Daarbij is volgens de gepensioneerde man aangegeven dat alleen de loods op het perceel verzekerd hoeft te worden. De kassen hoefden niet zakelijk te worden verzekerd omdat deze niet langer zakelijk werden gebruikt. Risk was er volgens de consument dus van op de hoogte dat de kassen niet onder de zakelijke verzekering vielen, maar onder de gesloten woonhuisverzekering.

Inhoud en oppervlakte

De geschillencommissie van Kifid onderschrijft in haar uitspraak die laatste constatering. “Uit het feit dat de kleine kas volgens Gevolmachtigde wel is aan te merken als ‘bijgebouw’ in de zin van de Voorwaarden, dient te volgen dat Gevolmachtigde slechts op andere gronden uitkering heeft mogen weigeren. De enkele stelling van Gevolmachtigde dat deze kas niet als bijgebouw kan worden aangemerkt vanwege inhoud en oppervlakte snijdt geen hout nu de Voorwaarden geen onderscheid maken tussen bijgebouwen op grond van hun afmetingen.”
Risk moet daarom alsnog de schade aan de grote kas van € 32.500 vergoeden.

Reageer op dit artikel