nieuws

Klant Loyalis krijgt geen zeggenschap over pensioenbelegging na foute mededeling

Pensioen 1450

Pensioenverzekeraar Loyalis hoeft een klant geen zeggenschap te geven over zijn premie-inleg. De consument sloot online een zogeheten ZZP Pensioen. Telefonisch werd hem verteld dat hij naar eigen inzicht de premie over de beschikbare beleggingsfondsen kan verdelen. In werkelijkheid heeft een klant daar geen invloed op. Het Kifid oordeelde dat Loyalis niet alsnog zeggenschap hoeft te verlenen.

Klant Loyalis krijgt geen zeggenschap over pensioenbelegging na foute mededeling

In de voorwaarden van de pensioenverzekering staat dat Loyalis belegt op basis van het lifecycle-principe. Hoe dichter de klant bij de pensioenleeftijd komt, hoe minder risicovol er belegd wordt. Zo voorkomt Loyalis het risico dat vlak voor de pensioendatum het kapitaal plotseling ineenstort. Dat houdt echter ook in dat het voor de klant niet mogelijk is om de inleg vrijelijk over beleggingsfondsen te verdelen.

Excuses

Loyalis stuurde de klant een brief met excuses voor de verkeerde informatie van de telefonist. De pensioenverzekeraar stelde in dat schrijven voor om het pensioen over te dragen aan een andere verzekeraar of beleggingsinstelling. Terugbetaling van de premie kon ook, de eerste inleg was nog niet belegd in een beleggingsfonds.

De klant ging daar niet mee akkoord en eiste bij het Kifid dat Loyalis de toezegging uit het telefoongesprek zou nakomen. De misleidende informatie gaf een verkeerd beeld van het product en bovendien was de website van Loyalis niet helemaal helder over de wijze van beleggen.

Geen overeenkomst

Het Kifid ging niet in mee dat verwijt. “Ofschoon het telefonisch verstrekken van onjuiste informatie door Verzekeraar niet zorgvuldig is, heeft Consument naar het oordeel van de Commissie deze informatie niet kunnen en mogen opvatten als een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst”, aldus de uitspraak. De informatie op de website was volgens de Geschillencommissie voldoende duidelijk over het beleggingsbeleid.

De twee voorgedragen oplossingen van Loyalis zouden voldoende moeten zijn om het probleem van de klant op te lossen. Het Kifid wees daarom de vordering in zijn geheel af. De uitspraak is niet-bindend.

Reageer op dit artikel