nieuws

Kifid: onzorgvuldige adviseur moet deel advieskosten terugbetalen

Financiële planning 5088

Het onzorgvuldig opstellen van een adviesrapport voor een hypotheekofferte gaat De Hypotheekshop in Rotterdam geld kosten. Omdat de adviseur bovendien onvoldoende begeleiding heeft geboden bij het proces, moet 20% van de advies- en bemiddelingskosten worden terugbetaald aan een klant. Dat komt neer op € 297.

Kifid: onzorgvuldige adviseur moet deel advieskosten terugbetalen

Een vrouw en haar echtgenoot schakelden in het voorjaar van 2018 de adviseur in voor het oversluiten van hun hypothecaire geldlening en het financieren van de verbouwing van hun woning. Begin juni 2018 kreeg het stel via de adviseur een offerte van geldverstrekker Aegon. De adviseur meldde de offerte te hebben gecontroleerd en dat die in overeenstemming zou zijn met de aanvraag. Het echtpaar ondertekende de offerte echter niet, omdat de leensom niet correct was.

Beklag

Een maand of twee later volgde – nadat de adviseur in de tussentijd diverse foute offertes ontving, maar daarover de klant niet informeerde – een offerte met daarin het juiste bedrag. Die is wel ondertekend.  Ondertussen was al wel de datum voorbij waarop de akte oorspronkelijk zou passeren bij de notaris. Uiteindelijk passeerde die medio augustus.

Zorgplicht

De klant heeft enige tijd later haar beklag gedaan bij de adviseur, omdat het hele traject volgens haar te lang heeft geduurd. Bovendien stonden fouten in het adviesrapport; al is dat uiteindelijk aangepast. De vrouw besloot ook een klacht in te dienen bij Kifid in verband met schending van de zorgplicht. Ze voerde onder meer aan dat een bouwdepot van 90 mille was aangevraagd, terwijl dat 70 mille zou moeten zijn. Van deze ‘fout’ is echter niets gebleken, stelt de geschillencommissie. Ook vond ze dat het aan de adviseur te wijten is dat het proces rond de hypotheekverstrekking te lang heeft geduurd. De geschillencommissie is het ook met de stelling oneens.

Tekortgeschoten

Wel deelt de commissie de mening van de vrouw dat de adviseur tekortgeschoten is in zijn dienstverlening. Het valt de adviseur volgens de commissie te verwijten dat het proces niet goed is begeleid. “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag verwacht worden dat hij zijn cliënten informeert over de voortgang van de financieringsaanvraag, dat hij de relevante termijnen bewaakt en dat als een termijn niet gehaald wordt, hij hiervoor waarschuwt.”

Geen schade

De vrouw blijkt nooit geïnformeerd te zijn dat de hypotheekaanvraag nog niet rond was en dat bijvoorbeeld een geplande afspraak bij de notaris daardoor geen doorgang kon vinden. Ook staat vast dat een adviesrapport fouten bevatte. Hoewel de handelswijze niet heeft geleid tot financiële schade, vindt de commissie dat advies- en bemiddelingskosten moeten worden gematigd, omdat de adviseur onzorgvuldig is geweest bij de controle van een offerte, het opstellen van een (eerste) adviesrapport en de procesbegeleiding. De uitspraak is niet-bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel