nieuws

Hypotheker moet klant met ongewenste hypotheek deel advieskosten terugbetalen

Financiële planning 15252

De Hypotheker moet een klant € 698 terugbetalen, omdat de adviseur tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Door toedoen van de adviseur heeft de klant zijn hypotheek moeten afsluiten bij een andere hypotheekverstrekker dan gewenst. De gevraagde ‘schadevergoeding’ van ruim 20 mille krijgt de klant niet, omdat niet is vast komen te staan dat bij de nieuwe aanbieder de rente hoger ligt dan bij de gewenste aanbieder NIBC.

Hypotheker moet klant met ongewenste hypotheek deel advieskosten terugbetalen

De klant stapte naar de geschillencommissie van Kifid, omdat hij vindt dat zijn hypotheekadviseur er een potje van gemaakt heeft. De man verkocht in februari 2018 zijn woning onder voorbehoud van financiering. In diezelfde tijd wilde hij bij NIBC een hypotheek afsluiten voor zijn nieuwe woning.

Financiering

Tegen zijn verwachting in werd die niet verstrekt, omdat NIBC dat alleen zou doen wanneer de oude woning daadwerkelijk is verkocht. Bij een financieringsvoorbehoud wordt het huis gekwalificeerd als niet-verkocht. De adviseur bleek zijn klant niet geïnformeerd te hebben over de voorwaarde voor verstrekking van financiering, terwijl hij wel op de hoogte was van de regels. Te elfder ure is vervolgens bij een andere geldverstrekker een hypotheek geregeld.

Overigens speelde de adviseur de bal terug naar zijn klant. Die had hem namelijk niet gemeld dat sprake was van een financieringsvoorbehoud. Bovendien zou de klant uit de offerte van NIBC hebben kunnen afleiden dat de oude woning geen financieringsvoorbehoud mocht hebben.

Voortvarend

Van deze redenering maakte de geschillencommissie gehakt. “Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag verwacht worden dat hij bij een financieringsaanvraag voldoende voortvarend optreedt. Het had op de weg van de adviseur gelegen om bij de financieringsaanvraag rekening te houden met de financieringsvoorwaarde van NIBC. Daarbij had de adviseur zelf moeten informeren bij consument op welke wijze de oude woning was verkocht”, aldus de commissie in een bindende uitspraak.

Matiging honorarium

De commissie vindt matiging van het honorarium daarom op haar plaats en heeft bepaald dat De Hypotheker 20% van de advieskosten moet terugbetalen. Dat komt neer op bijna € 700. De klant vorderde ook nog een schadevergoeding van ruim 20 mille, omdat hij in de veronderstelling was dat hij tegen 2,69% kon lenen. Uit de offerte van NIBC is dit echter niet op te maken; hierin is een percentage van 2,79% genoemd. De nieuwe lening zou vergelijkbaar zijn, waardoor het voor de commissie niet vaststaat dat de man financiële schade heeft geleden.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel