nieuws

Adviseur geeft geen uitleg over opnamekosten; Regiobank moet schade vergoeden

Financiële planning 6052 PA

De Regiobank moet een klant een vergoeding betalen van € 650, omdat de adviseur van de bank verzuimd heeft te melden dat opnamekosten verschuldigd zijn wanneer geld van de zogeheten Eigen Huis Sparen Rekening wordt opgenomen.

Adviseur geeft geen uitleg over opnamekosten; Regiobank moet schade vergoeden

De klanten van de Regiobank verkochten vijf jaar geleden hun woning. De overwaarde van  € 110.000 wilden zij investeren in hun nieuwe huis. Zij openden in het najaar van 2015 daarom na tussenkomst van een adviseur van de Regiobank een Eigen Huis Sparen Rekening, omdat die de hoogste spaarrente, 1%, oplevert. Op het moment dat overeenkomst werd gesloten, hadden zij al bouwgrond aangekocht en een hypothecaire geldlening voor de bouw afgesloten.

Opnamekosten

Medio 2016 lieten ze de adviseur weten rekeningen te willen betalen die verband houden met de bouw van de nieuwe woning. Omdat ze toen constateerden dat sprake zou zijn van opnamekosten, die teruggevorderd kunnen worden, deden ze via e-mail navraag bij de adviseur in welke gevallen dat aan de orde is.

De adviseur antwoordde daarop dat 0,5% over het opgenomen bedrag verschuldigd is. Hij stuurde ook een overzicht mee wanneer de kosten teruggevraagd kunnen worden. Dat is onder meer het geval wanneer sprake is van aankoop van een huis of grond voor woningbouw en aflossing van een hypothecaire geldlening. Hij stuurde bij het e-mailbericht ook de voorwaarden mee.

Kleinere posten

De klanten hebben het geld gebruikt voor ‘kleinere posten’ in en om het nieuwe huis. De Regiobank wees het verzoek om terugbetaling van de opnamekosten af, omdat kleinere posten niet onder de voorwaarden vallen.

Voor de klanten was de kous daarmee niet af, omdat ze pas na het afsluiten van de overeenkomst de voorwaarden hebben ontvangen. Ze vorderden daarop alsnog het bedrag terug bij de bank met als argument dat de adviseur op de hoogte was van hun plannen met het geld en niet bij hen onder de aandacht heeft gebracht dat er beperkende voorwaarden van toepassing zijn. De enige reden om voor de betreffende rekening te kiezen was het relatief hoge rentepercentage; wanneer ze hadden geweten dat ze opnamekosten hadden moeten betalen, hadden ze de betreffende rekening niet geopend.

Bank geeft niet thuis

De bank gaf niet thuis, waarna de Regiobank-klanten naar de geschillencommissie van Kifid stapten. De commissie boog zich over de vraag of zij wisten of redelijkerwijs hadden kunnen weten dat opnamekosten verschuldigd  zijn. Daarbij is de vraag of de adviseur de klanten op de juiste wijze op de voorwaarden heeft gewezen.

De commissie is van mening dat de adviseur de plicht had zijn klanten “ten minste te informeren over de relevante kenmerken van de producten die hij hun aanbiedt. Deze informatieplicht vormt een onderdeel van de zorgplicht die op een financiële dienstverlener als adviseur rust.”

Voorwaarden niet ontvangen

Omdat de klanten stellen dat de productvoorwaarden niet zijn besproken bij het openen van de rekening en de adviseur niet heeft bewezen dat hij dit wel heeft gedaan, staat voor de geschillencommissie niet vast dat de voorwaarden besproken zijn. Wel zijn de voorwaarden later naar de klanten gestuurd.

“Hieruit volgt dat consument niet voor of bij het sluiten over de voorwaarden geïnformeerd is. Nu adviseur er evenmin vanuit mocht gaan dat consumenten met die productvoorwaarden bekend waren, heeft adviseur zijn informatieplicht jegens consumenten geschonden. Daardoor hebben zij een bedrag van € 650,- betaald, waarop zij niet hadden hoeven te rekenen. Consumenten hebben gemotiveerd gesteld dat zij de Eigen Huis Sparen Rekening niet hadden afgesloten als zij van de productvoorwaarden op de hoogte waren geweest.” De uitspraak is niet-bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel