nieuws

Aegon moet boeten voor niet-beëindigen levensverzekering

Financiële planning 10858

Aegon Hypotheken moet een man ruim € 180 aan premie terugbetalen omdat zijn overlijdensrisicoverzekering onnodig lang heeft doorgelopen. De man liet zelf echter ook steken vallen, waardoor hij niet zijn volledige schade van 272 euro vergoed krijgt.

Aegon moet boeten voor niet-beëindigen levensverzekering

De man loste in mei 2016 zijn hypothecaire geldlening bij af, waaraan een Aegon-levensverzekering was gekoppeld. Met de aflossing kwam de noodzaak om de overlijdensrisicoverzekering door te laten lopen te vervallen. Hij kreeg echter geen bericht dat er geen pandrecht meer rustte op zijn verzekering, waardoor die niet is beëindigd.

Hulppersoon

Aegon Hypotheken heeft de administratie van de hypothecaire geldlening uitbesteed aan een zogeheten hulppersoon, maar beheert zelf de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan de leningen. De hulppersoon stuurde nadat de hypotheek was afgelost een bericht aan de hypotheekverstrekker dat de hypotheek was afgelost. Deze mededeling had echter naar Aegon gestuurd moeten worden. De man liet zelf pas in november 2016 aan Aegon Hypotheken weten dat zijn hypotheek is afgelost, waarna de levensverzekering is beëindigd.

Geschillencommissie Kifid

De geschillencommissie van Kifid boog zich over de kwestie en vindt dat de man zelf actiever had moeten handelen. Aan zijn lening was namelijk niet alleen een levensverzekering gekoppeld maar ook een spaarverzekering. Over de beëindiging daarvan is wel op de juiste manier gecommuniceerd en de man heeft vervolgens wél gehandeld door die verzekering te beëindigen.

“Uit zijn repliek blijkt dat consument ervan op de hoogte was dat door aflossing van de hypothecaire lening de verpanding op de verzekering niet verviel. Consument heeft bij zijn spaarverzekering immers bericht gekregen over de verpanding”, aldus de geschillencommissie, die van mening is dat de man adequater had moeten handelen.

Spaarverzekering wél beëindigd

“Consument heeft de spaarverzekering wel beëindigd. Hij wist hoe dit, na de aflossing van de hypothecaire geldlening en het vervallen van het pandrecht, in zijn werk ging. Dat consument naar eigen zeggen door de verhuizing de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering minder scherp op zijn netvlies had, is menselijkerwijs begrijpelijk”, vervolgt de commissie. “Dit is echter een omstandigheid die in de verhouding tot Aegon Hypotheken voor rekening en risico van consument blijft. Bovendien werd ook na de aflossing van de geldlening nog steeds premie voor de overlijdensrisicoverzekering geïncasseerd. Consument had dit moeten opmerken en de overlijdensrisicoverzekering kunnen beëindigen.”

Omdat de man zelf ook wel iets te verwijten valt, heeft de geschillencommissie geoordeeld dat de schade voor twee derde voor rekening komt van Aegon en voor een derde van de man. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel