nieuws

Netto maandlasten hoger dan voorgespiegeld: Rabobank vrijgepleit door Kifid

Financiële planning 9492

Een consument die voor Kifid beweerde dat hij kleiner ging wonen om geld te besparen, zag zijn maandelijkse woonlasten toch toenemen. Rabobank adviseerde een hypotheek met een annuïteitendeel en rekende niet door dat het fiscale voordeel van de consument lager was omdat het inkomen uit verschillende uitkeringen kwam. Volgens Kifid valt Rabobank echter niets te verwijten.

Netto maandlasten hoger dan voorgespiegeld: Rabobank vrijgepleit door Kifid

De hypotheek van bijna 296.000 euro bestond uit drie delen en was voor de ene helft aflossingsvrij en de andere helft annuïtair. In december ontdekte de klant door een brief van de Belastingdienst dat zijn netto maandlasten hoger uitvielen dan in zijn oude huis. Ondanks dat de hoofdsom van de hypotheek 180.000 euro lager was dan bij zijn vorige woning.

Naheffing

In plaats van een maandelijkse teruggave van 175 euro, kreeg de consument zelfs een naheffing. Volgens de klant is de Rabobank wel uitgegaan van de juiste gegevens, maar is er geen rekening gehouden met de verschillende belastingtarieven op zijn uitkeringen. Het fiscaal voordeel is daarom volgens hem bewust te hoog voorgespiegeld.

Gespreksnotities

De Rabobank bladerde voor de geschillencommissie terug in de gespreksnotities en las daarin geen financiële drijfveer bij de klant terug. “De reden dat zij kleiner wilden gaan wonen, was omdat zij vijf maanden per jaar in het buitenland verblijven en daarnaast naar een bosrijke omgeving wilden verhuizen.”

Rabobank stelt ook dat de naheffing van de Belastingdienst losstaat van de hypotheek. “Deze ziet immers op de inkomsten van werkgevers en uitkeringsinstanties. Deze instanties hebben te weinig belasting ingehouden, waardoor het netto-inkomen hoger lijkt dan het is. Hiervan zou ook sprake zijn geweest indien Consumenten niet waren verhuisd.”

Geen fiscaal advies

Desalniettemin had Rabobank wel kunnen zien dat er te weinig belasting werd betaald. Maar ook dat argument vond de bank niet relevant. “Ten aanzien van deze lasten heeft de Bank niet geadviseerd, aangezien zij geen fiscaal adviseur is. De Bank hoefde in haar berekening dan ook geen rekening te houden met het risico dat Consumenten te weinig voorheffingen afdragen.”

Buiten invloedssfeer

De geschillencommissie volgde die uitleg: “Zoals de Bank terecht heeft opgemerkt, dient zij te adviseren met betrekking tot de door haar verstrekte producten en dient zij Consumenten ten aanzien hiervan van een volledig advies te voorzien. De Bank kan niet worden verweten dat zij Consumenten niet heeft geadviseerd over de mogelijke fiscale gevolgen indien de uitkeringsinstanties te weinig voorheffing heffen, waardoor het netto-inkomen hoger lijkt dan het is en dus een naheffing door de Belastingdienst volgt. Dit ligt immers buiten de invloedsfeer van de Bank. Dat de totale maandlasten van Consumenten ten gevolge hiervan hoger zijn, is dus geen omstandigheid die redelijkerwijs aan de Bank kan worden toegerekend.”

Aflossingsverplichting

Volgens het Kifid is de consument voldoende en begrijpelijk geïnformeerd over het feit dat hij een gedeeltelijke annuïteitenhypotheek sloot. “Zij wisten dus ook dat zij niet langer alleen rente verschuldigd waren, maar uit hoofde van de overeenkomst ook een aflossingsverplichting hadden. Consumenten zijn hierover volledig geïnformeerd en hebben hiermee ingestemd door de hypotheekofferte te ondertekenen.”

De vorderingen van de consument zijn afgewezen. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel