nieuws

Kifid: ‘Adviseur hoeft niet beide echtgenoten te raadplegen over ORV’

Financiële planning 1413

De zorgplicht van de adviseur strekt niet zo ver dat hij als een van de echtelieden niet bij een adviesgesprek aanwezig is hem of haar actief moet benaderen om te wijzen op de gevolgen van bepaalde keuzes. Dat oordeelt Kifid in een klacht tegen Van Bruggen Adviesgroep. De adviseur mocht er redelijkerwijs van uitgaan dat de keuze die de man maakte voor een minimale overlijdensdekking, ook de wens was van de vrouw.

Kifid: ‘Adviseur hoeft niet beide echtgenoten te raadplegen over ORV’

Van Bruggen Adviesgroep ’s Hertogenbosch voerde in 2013 met de man van de klager in dit Kifid-geschil meerdere adviesgesprekken over een oversluiting. Het echtpaar besluit een hypotheek af te sluiten van € 560.000. Ze kiezen daarbij voor een ORV ter hoogte van € 60.000. De offerte en het aanvraagformulier ondertekenen man en vrouw in het bijzijn van de adviseur.

Advies toegespitst op man

In 2015 overlijdt de man. De verzekeraar keert daarop € 60.000 uit. Hiermee wordt de hypotheek gedeeltelijk afgelost, maar de lasten van de resterende lening zijn voor de vrouw te hoog. Ze moet de woning verkopen. Ze wil dat Van Bruggen haar bijna drieënhalve ton vergoedt. Dat is het verschil tussen de benodigde overlijdensuitkering en het uitgekeerde bedrag. Ze vindt dat het gegeven advies enkel was toegespitst op haar man. Als zij zelf was geïnformeerd zou ze voor een veel hogere overlijdensdekking hebben gekozen. De adviseur betwijfelt dat: voor het oversluiten van de lening was er helemaal geen dekking voor overlijden.

Vrouw was wel betrokken

Bij Kifid bevestigt Van Bruggen dat de vrouw niet bij alle adviesgesprekken aanwezig was. Dat was volgens de adviseur haar eigen keuze en bovendien betekent het niet dat ze niet betrokken was bij het adviestraject. Ze heeft alle benodigde documenten aangeleverd en bovendien hypotheekofferte en aanvraag voor de verzekering ondertekend. Van Bruggen vindt dat de adviseur ervan uit mocht gaan dat de man van consument belangrijke zaken met zijn echtgenote zou bespreken.

Keuzes in gezamenlijk overleg gemaakt

Dat vindt ook de Geschillencommissie. “De zorgplicht van de adviseur strekt niet zo ver dat hij – ingeval een van de echtelieden niet bij de adviesgesprekken aanwezig is – deze persoon actief dient te benaderen en hem/haar uitdrukkelijk dient te wijzen op de gevolgen van bepaalde keuzes. De adviseur mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de door de aanwezige echtgenoot gemaakte keuzes in gezamenlijk overleg door de echtelieden zijn gemaakt, behalve als de adviseur signalen krijgt die hem anders doen vermoeden”, aldus de uitspraak.

Geen zorgplichtschending

De vrouw wist dat haar man gesprekken voerde met de adviseur over het oversluiten van de lening. Het was volgens Kifid niet nodig om de vrouw te benaderen om haar expliciet te wijzen op de risico’s van de minimale overlijdensdekking bij het voortijdig overlijden van haar man. Hij mocht erop vertrouwen dat het ook de wens van de vrouw was een minimale dekking af te sluiten. Was dat niet zo geweest dan had ze bij de afspraak voor de ondertekening dit aan de orde kunnen stellen. Kifid stelt daarom bij niet-bindend besluit vast dat Van Bruggen Adviesgroep niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel