nieuws

Banken leggen leidraad Consumentenbond risico-opslag hypotheken naast zich neer

Financiële planning 1424

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft geen gehoor aan de oproep van de Consumentenbond om de risico-opslag die banken hanteren boven op de reguliere hypotheekrente aan te pakken. De bond stuurde eind april een leidraad naar de NVB, omdat ze vindt dat banken niet eenduidig en niet altijd eerlijk omgaan met die risico-opslag. De NVB stelt dat een verandering in de werkwijze die Consumentenbond voorstelt juist ongunstig kan zijn voor de klant.

Banken leggen leidraad Consumentenbond risico-opslag hypotheken naast zich neer

Banken gaan erg verschillend om met risico-opslagen. Sommige hypotheekverstrekkers passen de rente op verzoek wel aan, maar niet automatisch. De Consumentenbond wil dat banken alleen nog maar “consumentvriendelijke hypotheken verstrekken met eerlijke, heldere voorwaarden” aanbieden en stelde in april een leidraad op die vervolgens aan de NVB werd overhandigd. In antwoord op deze leidraad meldt de NVB: “Vorig jaar heeft minister Blok geoordeeld dat indien een hypotheekverstrekker niet uit eigen beweging de risico-opslag aanpast, dat dit helder in de voorwaarden dient te worden vermeld en gecommuniceerd te worden. Banken die dit nog niet deden, hebben hier gehoor aan gegeven door hun voorwaarden hierop aan te passen.”

Niet in belang van de klant

De NVB stelt dat een verandering in de werkwijze die Consumentenbond voorstelt juist ongunstig kan zijn voor de klant. “Wanneer de LTV daalt als gevolg van een stijging van de woningwaarde, is het voorstelbaar dat de consument het initiatief neemt om de hypotheekaanbieder hiervan op de hoogte te stellen en om een verlaging van de renteopslag te verzoeken. Vanuit de consument geredeneerd is de huidige praktijk niet ongunstig. Bij automatische aanpassingen zouden grote groepen consumenten de afgelopen jaren geraakt zijn door een hogere risico-opslag als gevolg van waardedaling van de woning. De sector wijst er dan ook op dat volledig automatische aanpassingen op deze wijze ook in het nadeel van de klant kunnen uitpakken.”

De NVB geeft nog een andere reden op waarom het automatisch aanpassen van de risico-opslagen niet vanzelfsprekend in het belang van de klant zou zijn. “Zo kan een renteverlaging voor klanten met een spaarhypotheek ongunstig uitvallen door de koppeling van de hypotheekrente met de spaarrente waardoor de netto maandlasten van de klant kunnen toenemen. Bovendien kan de woningwaarde twee kanten op bewegen. Alleen in het geval dat de woningwaarde op vertoon van een taxatierapport of WOZ- waarde dusdanig is toegenomen dat de klant hierdoor in een lagere risicocategorie valt, zou de klant in aanmerking komen voor een verlaging.”

 

Reageer op dit artikel