nieuws

AFM beboet beleggingsadviseur voor onvoldoende informatie-inwinning

Financiële planning 1041

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft naar nu bekend is gemaakt bijna een maand geleden een boete van €20.000 opgelegd aan het Amsterdamse adviesbedrijf Het Effectenhuis Commissionairs (HEC). Het bedrijf heeft volgens de AFM in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 11 november 2015, onvoldoende klantgegevens ingewonnen bij haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

AFM beboet beleggingsadviseur voor onvoldoende informatie-inwinning

Op grond van artiktel 4:23 Wft moet een financiële onderneming relevante informatie inwinnen over de kennis en ervaring, doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid van haar klanten. Doordat HEC onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, kon het Amsterdamse bedrijf volgens de toezichthouder niet kunnen vaststellen dat de transacties voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van haar cliënten, dat de cliënten de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel konden dragen en dat de cliënten deze beleggingsrisico’s begrepen.

Onderzoek beleggingsdienstverlening

De AFM heeft voerde in 2013 en 2014 een marktbreed onderzoek uit naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. Vervolgens heeft de AFM in 2015 bij verschillende beleggingsondernemingen cliëntendossiers opgevraagd en beoordeeld of hierin voldoende klantinformatie was opgenomen.

Doelstellingen en risicobereidheid

Toezichthouder onderzocht ook acht klantdossiers van HEC. In deze dossier bleek vaak onvoldoende redelijkerwijs relevante informatie over de beleggingskennis en/of financiële positie van de klanten te vinden. In bijna alle dossiers ontbrak de nodige informatie over de doelstellingen en risicobereidheid van de klanten.

Betere cliëntinventarisatie

De AFM acht een boete van €20.000 passend voor deze overtreding. Bij de boeteoplegging heeft de AFM rekening gehouden met de verbetermaatregelen die HEC in 2016 heeft getroffen, waarmee in de toekomst een betere cliëntinventarisatie moet zijn gegarandeerd.

Reageer op dit artikel