nieuws

Kifid tikt hypotheekverstrekker op de vingers na niet nakomen afspraken

Financiële planning 3570

Kifid tikt hypotheekverstrekker op de vingers na niet nakomen afspraken

Door betalingsproblemen aan zijn hypotheekverstrekker Direktbank is een man uit Oosterbeek genoodzaakt zijn huis via volmacht te verkopen. Volgens de regels is de hypotheekverstrekker verplicht de woning op de markt aan te bieden. Dit gebeurt echter niet, waardoor de woning voor een lager bedrag dan de getaxeerde marktwaarde wordt verkocht. De man eist een mindering van € 50.000 op zijn restschuld, maar moet van de Geschillencommissie van het Kifid genoegen nemen met € 20.000.

Door de betalingsachterstanden van de man uit Oosterbeek is er in opdracht van het incassobureau van Direktbank in november 2014 een taxatie geweest, waarbij de woning is getaxeerd op een marktwaarde van € 495.000 en een executiewaarde van € 320.000. De man heeft in december 2014 een onherroepelijk volmacht tot verkoop getekend, waarin is bepaald dat hij Direktbank een volmacht verleent om hem als huiseigenaar te vertegenwoordigen en zijn rechten waar te nemen.

Niet op de markt
In de volmacht staat dat de bank de woning tegen een marktconforme prijs op de markt zal aanbieden, teneinde een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. Zover komt het echter niet, want nog voordat de verkopend makelaar de woning op de markt kan aanbieden, heeft Direktbank een bod van € 475.000 op de woning geaccepteerd. Nadat de koop rond was, heeft zich nog een andere kandidaat gemeld met een bod van € 550.000.

Te lage prijs
De man vordert hierdoor een schade van € 50.000, die in mindering wordt gebracht op zijn restantschuld. De man is van mening dat de bank zich niet aan de afspraak heeft gehouden door de woning niet op de markt aan te bieden. Hij denkt dat de schuld dan hoogstwaarschijnlijk met € 50.000 zou zijn verlaagd en staaft dit met de verklaring van een lokale makelaar. “De opbrengst van de woning zou mogelijk tussen de € 510.000 en € 515.000 zijn geweest, maar absoluut boven de € 500.000, mits de woning op de markt was aangeboden.”

Schuld
Direktbank heeft de woning voor € 155.000 boven de executiewaarde verkocht en is daarom van mening conform gemaakte afspraken te hebben gehandeld. “Het is ook in ons belang om de woning voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Het is immers de schuld aan ons die vanuit de opbrengst wordt voldaan.” Daarnaast heeft de hypotheekverstrekker nog openlijk vraagtekens gezet bij de vraag of het latere bod wel tot verkoop zou hebben geleid, aangezien de taxatiewaarde € 495.000 was.

Wel vermindering
De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt dat Direktbank zich heeft verplicht aan het op de markt aanbieden van de woning en is daarom aansprakelijk voor de tekortkomingen in de richting van de man. De commissie vindt het moeilijk in te schatten voor welke prijs de woning daadwerkelijk verkocht had kunnen worden, was het huis op de markt verschenen, maar het Kifid acht het, gezien het bewijs van de man, niet onrealistisch dat de woning voor een hoger bedrag verkocht had kunnen worden.

Het Kifid gaat in de schadebegroting uit van de marktwaarde van de woning en begroot de schade van de man uit Oosterbeek daarmee op € 20.000, het verschil tussen de verkoop- en de marktwaarde.

Reageer op dit artikel