nieuws

Kifid: ING moet € 250.000 betalen wegens onjuist advies renteswap

Financiële planning

Kifid: ING moet € 250.000 betalen wegens onjuist advies renteswap

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft ING verplicht tot het betalen van een schadevergoeding van € 250.000 wegens onjuist advies bij een complexe renteswap. Hiermee tikt de Commissie van Beroep en passant ook de eigen Geschillencommissie op de vingers die eerder de bank gelijk gaf.

De Commissie van Beroep van Kifid verplicht ING tot een schadevergoeding van € 250.000 voor een onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een renteswap Zero Cost Knock in Collar. In combinatie met een (langlopende) geldlening met een variabele rente kleven aan dit complexe product voor een doorsnee particuliere belegger de nodige risico’s. De Commissie van Beroep meent dat de klant mocht verwachten dat de bank – waar hij een vaste contactpersoon had – zijn belangen actiever zou behartigen.

Niet passend product
De consument stelt zich in het beroep op het standpunt dat hij door ING niet juist is geadviseerd over de combinatie van een langlopende geldlening en de Rente Collar. Hij is van mening dat het product voor hem ongeschikt is. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de gehele variabele rente, inclusief de rente-opslag, onder de beschermende werking van de Rente Collar viel. Ook stelt hij dat de mogelijkheid van de bank om de rente-opslag eenzijdig te verhogen strijdig is met de zorgplicht van de bank. De penalty van 0,79% bij het bereiken van de floor maakt dat hij nauwelijks kon profiteren van de rentedalingen.

Schending zorgplicht
De Commissie van Beroep is van mening dat ING de plicht had om de consument voorafgaand aan de koop van dit product volledig en op niet mis te verstane wijze te informeren over bijzondere kenmerken en risico’s van dit product. Doordat ING de klant onvoldoende heeft gewezen op het feit dat de door haar vast te stellen en nadien verhoogde rente opslag niet onder de werking van dit renteswap product viel, heeft de bank niet aan deze verplichting voldaan.

Vingers getikt
ING is door de Commissie van Beroep verplicht de schade te vergoeden, waarbij de betalingen door de klant die het gevolg zijn van deze renteswap ongedaan moeten worden gemaakt. Eerder had de Geschillencommissie van Kifid in het voordeel van de bank geoordeeld. Zij had de vordering afgewezen omdat zij het verhogen van de opslag in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarom niet onaanvaardbaar acht. In haar ogen heeft ING tegenover consument niet onrechtmatig gehandeld door de opslag op het Euribor tarief te wijzigen. De Geschillencommissie is nu door de Commissie van Beroep door deze uitspraak op de vingers getikt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Reageer op dit artikel