nieuws

Kifid: ‘Aegon heeft misleidende informatie verstrekt’

Financiële planning

Aegon moet een schadevergoeding betalen aan een klant omdat de verzekeraar misleidende informatie heeft verstrekt over het product Bonusplan. Dit stelt de Geschillencommissie van het Kifid in een bindend advies.

Kifid: ‘Aegon heeft misleidende informatie verstrekt’

Aegon moet een klant een groot deel (80%) van zijn schade vergoeden omdat deze aan de hand van de ontvangen informatie in de veronderstelling verkeerde een spaarproduct te kopen. In werkelijkheid kocht hij het product BonusPlan dat een combinatie is van sparen, beleggen en verzekeren. Nadat de klant het met Aegon niet eens kon worden, legde hij zijn klacht voor aan het klachteninstituut.
Bonusplan is een van de elf woekerpolisproducten waarbij Aegon in juni meldde dat de verzekeraar zijn klanten gaat compenseren.

De Geschillencommissie van Kifid stelt in haar bindend advies dat een verzekeraar verplicht is de klant volledig en begrijpelijk te informeren over de kenmerken en eigenschappen van een beleggingsverzekering. Aegon heeft alleen de nadruk gelegd op het behalen van hoge rendementen en ten onrechte niet gewezen op veel minder gunstige scenario’s, aldus het Kifid. Volgens de Geschillencommissie zou de klant de overeenkomst niet hebben gesloten als hij goed was geïnformeerd over het BonusPlan.

Daarnaast is het volgens het Kifid niet aannemelijk dat de klant bij de opbouw van zijn pensioen aanzienlijke beleggingsrisico’s wilde lopen. Zij passen ook niet goed bij de aard van het BonusPlan, zoals door verzekeraar gepresenteerd, te weten een fiscaal gefaciliteerde spaarvorm voor een aanvullende pensioenopbouw.

Volgens het klachteninstituut is het ook niet passend dat de ingelegde premies gedurende de gehele periode door de verzekeraar zijn aangewend voor de aankoop van participaties in een beleggingsfonds.

Eigen verantwoordelijkheid klant
De Geschillencommissie geeft aan dat de klant recht heeft op een compensatie die overeenkomt met zijn positie bij een juiste voorlichting voor een andere, meer veilige, spaarvorm. Echter, omdat de klant de verstrekte informatie volgens de commissie niet “aandachtig heeft doorgelezen en geen kritische vragen heeft gesteld”, is hij ook medeschuldig aan het ontstaan van zijn schade en is 20% van de schade voor zijn rekening.

De volledige uitspraak van het Kifid

Reageer op dit artikel