nieuws

Efficiencyslag op volmachtmarkt met online database

Branche 2324

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiDF) heeft in oktober 2018 de online database Informatie Systeem Financieel Adviseurs (INFAS) geïntroduceerd met daarin opgenomen alle financieel adviseurs van Nederland. Handig voor intermediairverzekeraars, branche-organisaties en toeleveranciers van de sector. Directeur Berto de Vos vertelt hier meer.

Efficiencyslag op volmachtmarkt met online database
Berto de Vos, directeur RiFD

Op basis van de behoefte in de markt is een aparte online volmachtmarkt-module geïntroduceerd. Uitgebreide informatie over alle gevolmachtigden en volmachtverzekeraars is daarin opgenomen. De informatie wordt actueel gehouden.

Volmachtovereenkomst

Zo worden de relevante financiële kengetallen ten aanzien van de financiële positie overzichtelijk op een rijtje gezet. Hierop kan worden gesorteerd en gefilterd. De uitwisseling van deze kengetallen maakt tegenwoordig deel uit van de volmachtovereenkomst. Wanneer de gevolmachtigde haar cijfers deponeert bij de Kamer van Koophandel wordt de verzekeraar daar automatisch van in kennis gesteld en wordt de informatie zonder extra kosten gedeeld.

De module kan de communicatie tussen verzekeraar en gevolmachtigde aanzienlijk vereenvoudigen, zodat aan beide kanten in de communicatie een efficiencyslag kan worden gerealiseerd.

Meer informatie

Naast de kengetallen biedt de module toegang tot nog veel meer informatie. Zoals bij wie gevolmachtigden een volmacht hebben voor welke producten, welke aangesloten instellingen er zijn (concernstructuur). Ook ontstaat inzicht in welke beleidsbepalers er achter zitten en wat de cijfers zijn van de eigen bemiddelaar en de holding. De informatie kan via een Excel-export naar de eigen ICT-omgeving worden geëxporteerd.

Verzekeraar

Volmachtverzekeraars kunnen hun eigen gevolmachtigden onderscheiden van de rest van de markt en deze zo nodig met de markt vergelijken. Omgekeerd wordt per verzekeraar inzichtelijk gemaakt aan welke financieel adviseurs volmachten zijn afgegeven.

Samenvattend kan gesteld worden dat de module toegevoegde waarde biedt voor alle partijen die betrokken zijn bij de volmachtmarkt.

Voor meer informatie over de volmachtmarkt-module en de mogelijkheid van een demo kan de website van het RiFD worden geraadpleegd.

Dit artikel is gesponsord door RiFD.

Reageer op dit artikel