nieuws

Serviceabonnement: één op de vijf klanten betaalt dubbel

Branche

In twintig procent van de gevallen betaalt een klant abonnementsgeld, terwijl ook al via provisie is of wordt betaald. Dat concludeert de AFM op basis van onderzoek naar ruim tweehonderd serviceabonnementen. In veertig van die abonnementen ontbraken relevante diensten. “Onwenselijk”, zegt de AFM.

Serviceabonnement: één op de vijf klanten betaalt dubbel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trekt deze conclusies op basis van onderzoek naar ruim tweehonderd serviceabonnementen van tachtig financiële dienstverleners. Michiel Denkers, hoofd toezicht: “Het merendeel van de financiële dienstverleners is op de goede weg. Tegelijkertijd zien we dat een deel van de markt dat niet is. Dat is zorgelijk, want uiteindelijk zijn consumenten en goedwillende adviseurs daar de dupe van. Dat deel van de markt kan dan ook op onze aandacht rekenen. Indien nodig zullen wij passende maatregelen nemen.”

Relevante dienstverlening
Van de onderzochte serviceabonnementen biedt tachtig procent relevante dienstverlening. Het gaat dan volgens de AFM om diensten die ‘evident nuttig’ zijn en die de klant logischerwijs mag verwachten. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het gaan om begeleiding als iemand arbeidsongeschikt raakt en bij een hypotheek om begeleiding bij het aflopen van de rentevaste periode. Een aantal partijen biedt een serviceabonnement aan waarbij relevante diensten ontbreken. “Een dergelijk abonnement is niet nuttig voor de klant en is daarmee onwenselijk”, zegt de toezichthouder.

Dubbele kosten
Voor twintig procent van de onderzochte abonnementen geldt dat de klant betaalt voor een serviceabonnement, terwijl ook al via provisie is of wordt betaald. “Een deel van de financiële dienstverleners in deze categorie, geeft aan bij de prijsstelling van het abonnement rekening te houden met de betaalde provisie”, aldus de AFM. “Klanten betalen dan (veel) minder voor een abonnement, omdat er deels via de provisie al is of wordt betaald voor doorlopende service. Het is in de informatieverstrekking echter vaak onduidelijk voor welke dienstverlening klanten aanvullend moeten betalen via een serviceabonnement.” Bij een enkel abonnement lijkt de financiële adviseur bovendien dubbele kosten in rekening te brengen terwijl ook relevante dienstverlening ontbreekt.

Informatie ontbreekt
Bij de helft van de beoordeelde abonnementen ontbreekt het aan begrijpelijke en duidelijke informatie over het abonnement. Daarnaast zijn er enkele financiële dienstverleners die de consument alleen mondeling informeren. Het afsluiten gebeurt meestal op basis van een schriftelijk ondertekende opdrachtbevestiging. Wel werken sommige financiële dienstverleners met opt-outbrieven, waarbij zij stellen dat een serviceabonnement wordt afgesloten als de klant niet binnen een bepaalde termijn reageert. “Deze werkwijze is niet toegestaan. De financiële dienstverlener moet om expliciete instemming van de consument vragen”, aldus de AFM.

Reageer op dit artikel