artikel

‘Wij willen groeien door overname huisvolmachten’

Branche 800

Felison Assuradeuren groeit en wil doorgroeien. Accountmanager Ed Hassink legt in de aanloop naar de am:dag uit hoe.

‘Wij willen groeien door overname huisvolmachten’
Ed Hassink

Welke ambities heeft Felison Assuradeuren?

“Wij willen op termijn ons platform uitbreiden naar alle aanbieders van collectieve inkomensverzekeringen met hun producten. Op ons platform kunnen adviseurs een offerte aanvragen en zij ontvangen dan vijf tot zes aanbiedingen waaruit zij kunnen kiezen. Ons platform is volledig geautomatiseerd en zeer gebruiksvriendelijk.”

Wat merken de aangesloten kantoren van jullie ambitie?

“Daar merken zij op drie manieren wat van. Door de consolidatie in de markt verdwijnen er labels. Zo staat Delta Lloyd op punt van verdwijnen en Generali is al verdwenen. Dat is de reden dat wij ons aanbod aan risicodragers willen uitbreiden. Ook hebben wij onze arbodienstverlening uitgebreid. Op de tweede plaats breiden we onze digitale portals verder uit, zodat we onze voorsprong behouden. Wij geloven heel sterk in de combinatie van een sterke digitalisering maar wel met persoonlijke ondersteuning en bereikbaarheid. Elk advieskantoor heeft zijn eigen accountteam. Als hij belt krijgt hij geen keuzemenu maar een van zijn contactpersonen aan de lijn, die snapt waar hij mij zit en met wie hij kan sparren. Daarnaast ondersteunen we adviseurs met vier mensen in de buitendienst.”

“Ik ben verantwoordelijk voor Zuid-Oost Nederland, Frank van der Starre voor Noord-West Nederland, Sape van der Meer doet Noord-Oost Nederland en Maurice van Schie heeft als werkterrein Zuid-West Nederland. Op de derde plaats zijn wij onze dienstverlening sterk aan het uitbreiden met gerichte opleidingen. Wij leiden onze adviseurs op om werkgevers te kunnen adviseren op gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Vier keer per jaar brengen wij voor werkgevers het Rapport ‘Personeel en Verzuiminzicht’ uit. Elke werkgever krijgt daarmee inzicht in de ontwikkelingen van zijn personeelsbestand en het verzuim en daarmee ook inzicht hoe hij kan werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers.”

Welke ontwikkelingen zien jullie op de collectieve inkomensmarkt?

“Wij zien voor komend jaar geen grote wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel. Maar ja het blijft politiek, dus ik zeg dit wel met een slag om de arm. Wat wij wel zien is dynamiek in de tarieven van de verzuimverzekeraars. Het verzuim en ook de instroom in de WIA neemt weer toe in Nederland. Mensen melden zich weer eerder en langer ziek, vaak door stress en werkdruk. De trend die wij signaleren is dat de verzuimverzekeraars grosso modo de premies verhogen. De toename van het verzuim is toe te schrijven aan de toenemende economische activiteit, vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd. We zien wel dat de overheid maatregelen faciliteert die werknemers moet stimuleren te werken aan zijn eigen duurzame inzetbaarheid.”

Hoe kunnen adviseurs daarop inspelen?

“Enerzijds door hun makelaarsrol uit te blijven voeren, maar ook de slag te maken om met werkgevers te praten over preventieve maatregelen en het voorkomen van verzuim. Het beeld bestaat dat MKB-ondernemers niet te veel hierin willen investeren. Wij zien echter dat die ondernemer wel degelijk het belang inziet, zeker als je de verzuimkosten laat zien als er  te weinig aan preventie wordt gedaan. Het moet wel praktisch zijn voor ze. Met dat rapport in de hand kan de adviseur snel laten zien hoe de ondernemer er qua verzuim voorstaat. We zijn nu met opleidingssessies bezig voor de adviseurs om op deze manier met dit rapport in de hand het gesprek aan te gaan met de ondernemer. We zijn ook bezig om onze providerboog verder uit te breiden, vooral met dienstverleners die expertise hebben op het terrein van duurzame inzetbaarheid bij het MKB.”

Wat verwacht je verder van 2019?

“Wij zien dat kleine huisvolmachten afnemen. Dat gebeurt onder druk van lagere beloning door verzekeraars en door toename van de regeldruk. Die kleine huisvolmachten komen in een mangel terecht en leggen de uitvoering van de volmacht graag bij ons neer. Door onze sterke automatisering ontstaat zo een win-win situatie en doen we allebei waar we sterk in zijn. Dat zien wij dit jaar al en dat zal in 2019 verder toenemen. Daarnaast zullen wij onze opleidingen en andere diensten ook nog verder uitbreiden.”

Dit artikel is gesponsord door Felison.

Reageer op dit artikel