artikel

a.s.r. biedt MKB transportverzekeringen op maat

Branche 1198

a.s.r. werd al in 1720 opgericht met de verkoop van de eerste verzekering. Vandaag de dag is het een grote beursgenoteerde verzekeringsgroep met een breed assortiment aan producten; van verzekeringen en hypotheken tot vermogensbeheer en vastgoed. Er werken zo’n 3.500 werknemers. Sinds juli is specialist transportverzekeringen, Mathijs Meliono, een van hen. Met zijn 31 jaar ervaring in de transportbranche brengt hij een vracht aan kennis en expertise mee in een markt die vooral maatwerk nodig heeft.

a.s.r. biedt MKB transportverzekeringen op maat
Mathijs Meliono: “Transport is geen standaard product, maar een haal- en maatwerkbranche.”

Alle bedrijven die goederen produceren, in- en verkopen, im- en exporteren of vervoeren lopen een transportrisico. Zo kan de lading beschadigen, gestolen worden of verloren gaan gedurende het transport. Binnen transport heeft a.s.r. verschillende verzekeringen, waaronder de goederentransportverzekering – voor de ladingbelanghebbende – en de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering – voor logistieke dienstverleners zoals transportbedrijven en/of expediteurs.

Grote verschillen

Waar de goederentransportverzekering de werkelijke materiële waarde van de goederen dekt, wordt bij de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering de schadevergoeding beperkt tot een bedrag per kilogram beschadigde lading, legt Meliono uit. Hij licht het toe met een voorbeeld: “Neem het binnenlands transport van een machine ter waarde van € 1,5 miljoen en met een gewicht van 2.500 kilogram. Op de goederentransportverzekering wordt bij een volledige allrisk dekking in geval van een total loss € 1,5 miljoen vergoed, maar onder de vervoerderaansprakelijkheid bij binnenlands vervoer wordt dit beperkt tot € 8.500.”

Het analyseren van risico

Een risicoanalyse door een transportspecialist laat zien wat de belangrijkste risico’s zijn. Hierdoor kan een bedrijf een goede afweging maken of een risico genomen kan worden, of moet worden afgedekt met een goederentransportverzekering, aldus Meliono. “Ons team van transportspecialisten, met in totaal meer dan 100 jaar opgebouwde kennis en ervaring, kent de risico’s in de transportsector en kan alle mogelijke gevolgen van een schade in beeld brengen. Bedrijven hebben er belang bij dat hun verzekeringsadviseur en verzekeraar goed samenwerken: zo kunnen ze samen komen tot maatwerkoplossingen.”

Hoge drempel

Anders dan bij een brand- of autoverzekering is transport een haalbranche en bestaat niet uit standaardproducten, maar uit een breed scala aan maatwerkoplossingen, gaat Meliono verder. “Dat komt door complexe regelgeving, uiteenlopende risicofactoren en het feit dat je hebt te maken met zowel Nederlands als internationaal recht met verschillende clausules en afwijkende aansprakelijkheidsregimes. De aansprakelijkheid van de vervoerder verschilt daardoor per situatie en hangt ook nog eens af van de aard van het vervoer: luchttransport kent een andere aansprakelijkheid dan het vervoer over de weg of over zee.”

'Wij denken samen met de adviseur in oplossingen op maat en zijn flexibel naar de klant'

“Daardoor worden transportverzekeringen over het algemeen als moeilijke, hoogdrempelige producten gezien door adviseurs. Wij als a.s.r. vinden het belangrijk om die drempel te verlagen door met een deskundige blik samen met de adviseur de situatie bij de klant te inventariseren.”

Samen proactief

Volgens Meliono zijn de eenvoudige risico’s (bijvoorbeeld de eigen vervoer verzekering) vaak de verzekeringen die geautomatiseerd worden. “Is het risico echter te complex, dan is sprake van specialistische en/of maatwerk risico’s. Dan leggen wij eerst de contacten, proactief en samen met de adviseur en de makelaar. Samen met de accountmanager, adviseur en makelaar luisteren, analyseren, assisteren en adviseren wij met veel specialistische kennis op transportgebied de wensen van de klant. Dat kan zowel telefonisch alsook op basis van een afspraak op locatie met een transportspecialist. Vervolgens adviseren en assisteren wij met een klantgerichte en commerciële verzekeringstechnische instelling de provinciale- en coassurantie markt bij complexe acceptatie vraagstukken.”

Grote risico’s spreiden

Hoewel Meliono met name in het provinciale kanaal geconcentreerd zit vormt hij tevens de brug naar het volmachtkanaal en naar co-assurantie partner Corins, de beursassuradeur die sinds de overname in 2016 onderdeel van a.s.r. uitmaakt. Onlangs kreeg hij een risico aangeboden voor een internationaal transport van grote machines ter waarde van tientallen miljoenen euro’s. “Een dergelijk complexe zending is een te zwaar risico voor de provinciale markt en moet je dus onderbrengen naar de coassurantie markt. Dan neem ik contact op met Corins en via een makelaar wordt het risico vervolgens onderverdeeld bij de diverse verzekeringsmaatschappijen, waaronder a.s.r., voor een kleiner deel van het risico.”

Samenwerking

De transport- en logistieksector is een dynamische wereld die vele facetten van de verzekeringsindustrie beslaat. Zo levert a.s.r. op verzoek maatwerk op het gebied van goederentransport, logistieke aansprakelijkheid, landmaterieel en containertrailerverzekeringen. Meliono: “Vanzelfsprekend zoeken wij intern de contacten met collega’s van andere afdelingen binnen a.s.r. Op klantniveau ontstaan hierdoor diverse uitstekende cross-sell mogelijkheden om tot op maat geleverde verzekeringen voor de klant te komen.”

“Om de drempel en complexiteit van de transportverzekeringen voor de adviseur te verlagen geven wij presentaties en workshops in het land. Zo versterken wij samen onze slagkracht en winnen wij het vertrouwen van de klant.”

Voor eventuele vragen of nadere informatie over transportverzekeringen kunt u contact opnemen met het team transport van a.s.r.: transport@asr.nl

Dit artikel is gesponsord door a.s.r. 

Reageer op dit artikel