NN over verduurzaming: 'We willen hier niet op concurreren, het moet samen'

NN over verduurzaming: 'We willen hier niet op concurreren, het moet samen'
V.l.n.r.: Michel van Leuven, Nienke ten Hagen-Dieterich, Bart van de Laak en Jeroen Zaalberg van Zelst.

Verduurzaming staat torenhoog op de agenda van NN, onder meer in de vorm van duurzaam schadeherstel en klimaatadaptatie. Welke lessen heeft de financieel dienstverlener de afgelopen periode geleerd? En wat zijn de ambities? AM-hoofdredacteur Bart van de Laak ging hierover in gesprek met Jeroen Zaalberg van Zelst, Michel van Leuven en Nienke ten Hagen-Dieterich van NN tijdens AMdag 2023.

Volgens Zaalberg van Zelst, coördinator van het Klimaat acceptatieteam, ligt de nadruk op dit moment vooral op lessen leren. “We proberen verzekerbaarheid te bereiken voor klanten die wel bezig zijn met verduurzaming maar op dit moment niet of héél lastig vallen te verzekeren. In de tussentijd leren we van de klanten die we spreken, ook zodat we hier later beleid op kunnen vormen. Zodat we die onverzekerbare duurzame bedrijven tóch verzekerd krijgen.”

We proberen verzekerbaarheid te bereiken voor klanten die wel bezig zijn met verduurzaming maar niet of lastig vallen te verzekeren.”

Co2 uit zeewater, olifantsgras en waterstof

Voorbeelden die het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen, zijn bedrijven die Co2 uit zeewater willen halen, restwarmte uit de industrie willen inzetten en die olifantsgras produceren. Niet dat hier compleet nieuwe verzekeringsproducten voor worden ontwikkeld. Zaalberg van Zelst: “Het moet wel passen binnen de producten die NN al heeft.” Hoewel dat wel vaker mogelijk is dan je op het eerste gezicht zou denken, betoogt de coördinator van het Klimaat acceptatieteam.

Waterstof is een typisch voorbeeld van een duurzame oplossing die ontzettend veel potentie heeft, maar die qua verzekerbaarheid nog wel wat uitdagingen oplevert. “De ene keer kunnen we daar wel wat mee, de andere keer niet. Vorig jaar keken we naar waterstof als een middel om particuliere woningen mee te verduurzamen, maar daar konden we toen nog niets mee.” De potentie is er echter wel en die is nog steeds veelbelovend, luidt de optimistische boodschap.

‘Herstellen in plaats van vervangen’

Wat betreft duurzaam schadeherstel is NN duidelijk in zijn boodschap: herstellen in plaats van vervangen. In samenwerking met zijn partnernetwerk, die ook aan allerlei duurzame eisen moeten voldoen, qua werkwijze en qua materialen die ze gebruiken voor het herstel. En dat gaat best ver. Van Leuven, lead Sustainable Repair bij NN: “Die moeten niet in een dieselbusje rondrijden, maar bijvoorbeeld elektrisch. En we kijken bijvoorbeeld ook naar zaken als bandendruk.”

Op de vraag of herstelbedrijven - en hun klanten - niet denken ‘waar bemoeien ze zich mee’, ziet Van Leuven dat ook dit besef kantelt. “Repareren wordt aan de klantkant steeds meer geaccepteerd. Het heeft ook heel veel voordelen: je aanrechtblad – om maar een voorbeeld te noemen – hoeft er niet helemaal uit.” Bij iets persoonlijks als een telefoon zijn klanten nog wel wat terughoudend, ziet hij.

Aan de kant van de herstelpartners verzamelt NN ook steeds meer like minded partijen om zich heen. “We zijn aangesloten bij het keurmerk ‘Groen Gedaan’. Grote herstelpartners komen zelfs met zaken die nog helemaal niet binnen dat keurmerk vallen; die willen zelfs een stap verder gaan.” Dat duurzaam schadeherstelnetwerk wil NN alleen maar verder uitbreiden.

Van de Laak: “Ik hoor de mensen al denken ‘ze zullen wel de centen op zak willen houden’.” Maar volgens Van Leuven is dat lang niet altijd het geval.

Als je ziet wat de impact van duurzaam schadeherstel is op het terugdringen van de Co2-uitstoot en de biodiversiteit is daarop inzetten echt een no brainer”

Ambities NN

NN wil de aankomende periode veel meer in gaan zetten op elektronicaherstel: daar valt nog een wereld te winnen, legt Van Leuven uit. Maar de blik gaat ook richting verder in de keten. Van Leuven: “Als na een brand een gebouw wordt leeggehaald, verdwijnen veel spullen als restafval in de container. Maar ook dat restafval, zoals banken, kun je verder uit elkaar halen en dat weer inzetten als grondstoffen voor nieuwe producten.”

Volgens Nienke ten Hagen–Dieterich ligt een andere belangrijke ambitie in het vergroten van de kennis rondom duurzaam herstel en de impact ervan. “Als je ziet wat de impact ervan is op het terugdringen van de Co2-uitstoot en de biodiversiteit is duurzaam herstel echt een no brainer.”

Of NN op het vlak van verduurzaming de grootste is, is volgens Van Leuven niet echt relevant. “We willen niet met andere verzekeraars concurreren op duurzaamheid; we moeten het echt samen doen.”

Aäron van der Sanden

Aäron van der Sanden

Redacteur AM