Pionieren tijdens de energietransitie: het verzekeren van duurzame initiatieven

Pionieren tijdens de energietransitie: het verzekeren van duurzame initiatieven

Zonneparken, laadpalen en zonne-energieaccu's. De energietransitie in Nederland is in volle gang en duurzame oplossingen volgen elkaar razendsnel op. Hoe verzeker je nieuwe oplossingen wanneer er nog geen ervaringscijfers, keurmerken of veiligheidseisen beschikbaar zijn?

Een jaar geleden richtte a.s.r. de sustainability desk op waar adviseurs terecht kunnen met vragen over het verzekeren van nieuwe duurzame initiatieven. Gerda Schuurman, manager Brand Zakelijk bij a.s.r., deelt een aantal initiatieven die door samenwerking met de duurzaamheidsambassadeurs van de sustainability desk verzekerd zijn.

Gerda: "De sustainability desk bestaat uit medewerkers van a.s.r. schade binnen de teams accountmanagement en acceptatie Zakelijk. Deze duurzaamheidsambassadeurs krijgen uiteenlopende verzoeken binnen; van de bouw van een drijvend zonnepark tot een volledig circulair gebouwd bedrijfsverzamelgebouw. Zij beoordelen per verzoek wat de risico’s zijn, welke mogelijkheden wij hebben of welke mogelijkheden we kunnen creëren."

"Zo doen we ervaring op met nieuwe technologieën en hebben we meer houvast om nieuwe risico’s, die ontstaan bij duurzame projecten, met onze adviseur en klant verantwoord verzekerbaar te maken.” De verzoeken hebben een positieve impact op het milieu en dragen bij aan de doelstelling van a.s.r. om de voetafdruk van de verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar netto nul in 2050. Daarom draagt a.s.r. bij aan duurzaam ondernemen.

Blauwdruk voor de toekomst

“Een voorbeeld van een duurzaam initiatief dat bij onze sustainability desk onder de aandacht kwam, is de bouw van een zonnepark en het recreatief gebruik hiervan na oplevering”, zegt Burak Bilgin, specialist Aansprakelijkheid bij a.s.r. “Omdat dit zonnepark onderdeel is van een recreatief ecosysteem waar je als bezoeker doorheen kan lopen en spelenderwijs kan ontdekken, zagen we andere risico’s dan we normaal gesproken zien bij een zonnepark. Je verzekert niet alleen de zonnepanelen, maar ook de bouw van een ecosysteem en het recreatief gebruik ervan. Daar hadden we nog geen beleid voor."

"Doordat we optrekken met de initiatiefnemer en adviseur en meekijken op de locatie hoe de bouw tot stand komt, verbreden we onze kennis en ervaring. Dankzij die betrokkenheid hebben we een structurele verzekeringsoplossing kunnen creëren. Vanuit de risicoanalyse is namelijk een soort blauwdruk ontstaan die we hebben opgenomen in ons acceptatiebeleid. Zo kunnen we in de toekomst soortgelijke initiatieven wellicht ook - en mogelijk sneller - verzekeren. Ook na de bouw blijven we betrokken en verzekeren het zonnepark als het operationeel is en er bezoekers rondlopen.”

Omarmen van duurzame initiatieven

Gerda: “De sustainability desk heeft ook andere duurzame initiatieven omarmd. Zo hebben we een bedrijfsverzamelgebouw verzekerd dat volledig circulair is gebouwd en hiermee al voldoet aan de eisen van 2050. Circulair bouwen brengt hogere risico’s met zich mee op het gebied van brand. Gezien het bijzondere karakter kwam de adviseur terecht bij onze sustainability desk en is onze acceptant samen met een externe inspecteur op locatie geweest om onder meer te kijken hoe de brandveiligheid gewaarborgd blijft. De eigenaar vertelde vol passie over het bouwproces en hoe zij rekening houden met het toekomstige hergebruik van materialen.”

“Onze duurzaamheidsambassadeurs proberen altijd een passende oplossing te vinden voor nieuwe risico’s. Door dieper in de verzekeringsvraag te duiken, konden we ook een installatie die de waterkwaliteit van sloten en plassen in woonwijken verbetert, verzekeren. Dit was een lastige verzekeringsvraag. Want hoe verzeker je zulke nieuwe installaties die op openbare en onbewaakte plekken worden neergezet? In dit geval kijken we naar meer factoren dan alleen risico’s. Het gaat om een supermooi project dat leidt tot schoner water en meer biodiversiteit."

"Daarnaast bestaat het bedrijf achter de installatie al langer, is eenzelfde installatie succesvol op een andere locatie geplaatst en zijn de risico’s goed onderkend door het bedrijf. Daarom kozen we om de installatie te verzekeren en inmiddels is ook een tweede locatie verzekerd.”

In plaats van alleen naar risico’s te kijken, kijken we ook naar het bedrijf achter de verzekeringsvraag.”
— Gerda Schuurman

Expertise en kennis binnenhalen

“Dit zijn mooie voorbeelden van initiatieven waar nog geen beleid voor is en die nieuwe risico’s met zich meebrengen”, zegt Gerda. “Doordat de duurzaamheidsambassadeurs binnen de sustainability desk continu kennis en ervaring opdoen, hebben we veel meer inzicht om de risico’s te accepteren. Klanten en experts geven regelmatig kennissessies aan onze duurzaamheidsambassadeurs. Tijdens die sessies staat de vraag ‘Waar gaan we naartoe?’ centraal. We gaan ook in gesprek met adviseurs om van elkaar te leren. Hierdoor kun je risico’s beter inschatten, en een initiatief dat je verzekerde als uitzondering kan verder worden gebracht naar beleid.”

Ontwikkelingen bijbenen

Omdat duurzame ontwikkelingen ontzettend snel gaan, is het belangrijk om ze wel bij te benen als verzekeraar. Gerda: “Sinds een paar jaar zitten we vol in de energietransitie en kunnen we niet volledig bouwen op alleen onze historie. We moeten de kennis ook van buitenaf binnenhalen en elkaar blijven voeden. Daarom zoeken we structureel naar partnerships met externe en onafhankelijke risicodeskundigen, expertisebureaus en keuringspartners om die versnelling mogelijk te maken.”

Dit artikel is gesponsord doora.s.r.