Ruud van der Kruk (DIAS): 'Inefficiënte basisprocessen hinderen innovatie'

Ruud van der Kruk (DIAS): 'Inefficiënte basisprocessen hinderen innovatie'

Er valt een wereld te winnen in de hypotheek- en verzekeringswereld op het gebied van automatisering en digitalisering. Dat constateert Ruud van der Kruk, CEO van DIAS Software. "Het is een markt waarin enorme kansen liggen voor het intermediair, zowel provinciaal als volmacht, om een hun dienstverlening efficiënter te maken."

Volgens Van der Kruk is de markt nog vrij traditioneel. “Er is sprake van een versnippert IT-landschap, met verschillende, veelal on-premise, softwarepakketten die benodigd zijn om de basisprocessen uit te voeren. Daardoor moet de intermediair veel moeite doen om tot goede inzichten en vervolgens tot goed advies te komen om de klanten te helpen. Het is een arbeidsintensief proces. Er gaat veel tijd verloren aan administratieve handelingen, terwijl daar niet het verdienmodel ligt.”

Business zou IT moeten dicteren

Dit onderstreept commercieel directeur Soelimen Lafkiri. “Als je het proces uittekent, moet het simpeler kunnen. Momenteel dicteert IT de business terwijl het andersom zou moeten zijn. Je hebt een verzekeringsproduct en dat moet naar de eindklant. Loopt dat via de intermediair dan moet hij of zij continu worden gefaciliteerd. Dat is lastig doordat de distributieketen, de verschillende softwareplatforms, niet altijd even goed op elkaar afgestemd zijn. De adviseur moet gemiddeld in drie systemen werken om tot goede inzichten te komen. Dit komt de beheersbaarheid, performance én kosten van het IT-landschap niet ten goede.”

De adviseur moet gemiddeld in drie systemen werken om tot goede inzichten te komen ”

Eén platform

DIAS Software automatiseert de kernprocessen in één platform DIAS ÉÉN. De processen voor volmacht, assurantietussenpersonen en hypotheken verlopen zodoende soepeler.

Lafkiri: “De meeste gegevens hoef je maar één keer in te voeren. Volledig in de cloud en met koppelingen naar relevante ketenpartijen. Daarnaast zijn er digitale mogelijkheden om eenvoudig de digitale interactie met de klant te faciliteren op basis van de nieuwste technologie. Het is een modern ERP-systeem, voor assurantietussenpersonen, gevolmachtigden en hypotheekadviseurs.”

Van der Kruk vult aan: “Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld als intermediair moet werken met allerlei losse oplossingen. Dan kun je nooit de optimale advisering doen. Het is veel handwerk, met de nodige foutkansen. Wij hebben één geïntegreerd platform gemaakt, waarmee de kosten omlaag gaan, het werk minder tijd kost en de kwaliteit stijgt. Hiermee is goede dienstverlening verzekerd. Er ontstaat één versie van de waarheid. Iedereen ziet altijd hetzelfde. De volmacht, assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs en de klant.”

We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Met veel oog voor innovatie. Als ‘new kid on the block’ met veertig jaar ervaring in deze branche”

Veertigjarige start-up

Sinds eind 2019 is DIAS Software in handen van zes aandeelhouders en is het bedrijf weer volledig onafhankelijk. Sinds 1 januari van dit jaar is Van der Kruk CEO. Hij nam het stokje over van Fred Lingg.

Van der Kruk: “We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Met veel oog voor innovatie. Als ‘new kid on the block’ met veertig jaar ervaring in deze branche. Onlangs hebben we het managementteam uitgebreid om te zorgen dat we de stappen die we willen zetten, sneller kunnen nemen. In lijn met onze ambities hebben we ook My TP overgenomen. Dat is een vergelijkingsplatform voor onafhankelijk adviseurs om direct particuliere schadeverzekeringen te vergelijken, te offreren en aan te vragen zonder alle gegevens nogmaals handmatig in te vullen in het CRM systeem of bij het extranet van de verzekeraars. Dit vergemakkelijkt hun werk en de overname past in onze visie om onze propositie nog verder te versterken.”

Toekomst verzekerd

DIAS Software kan, naast het platform, klanten ook adviseren. “Wij helpen het intermediair met toekomstgerichte digitale oplossingen. Wij schetsen hierbij het beeld: dit is waar je staat als kantoor en zo ziet het kantoor van de toekomst eruit. Daarbij schetsen wij de route: Hoe kom je er, hoe kun je processen beter aanpakken en wat is onze rol daarbij? Intermediairs willen wel innoveren, maar ervaren het als tijdrovend en weten veelal niet hoe. We laten zien hoe je dat handig doen en begeleiden hen daarbij. Klanten willen goed geadviseerd worden bij belangrijke keuzes in hun leven. Dat is cruciaal voor hun welvaart. Het is mooi dat wij ervoor kunnen zorgen dat de volmacht, assurantietussenpersonen en hypotheekadviseurs als gevolg van automatisering meer tijd hebben voor het geven van advies.”

Dit artikel is gesponsord door DIAS Software