Ziekteverzuim in het mkb? VCN biedt een praktische ontzorgverzekering

Ziekteverzuim in het mkb? VCN biedt een praktische ontzorgverzekering
Tegen welke verplichtingen en uitdagingen loopt een ondernemer aan als zijn personeel ziek wordt?

Een ondernemer beschermt zijn belangrijkste kapitaal, zijn personeel. Tegen welke verplichtingen en uitdagingen loopt dezelfde ondernemer aan als zijn personeel ziek wordt? Voor veel werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is ziekteverzuim een groot risico. En zieke werknemers zorgen voor veel administratieve rompslomp. Vooral ook als zij weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim, brengt het veel werk met zich mee. Maar dat kan makkelijker. Aran van Wordragen, Businesspartner Inkomen van VCN licht dit toe.

“Welke keuzes heeft de ondernemer voor het beschermen van zijn belangrijkste kapitaal, namelijk zijn personeel? Voor veel werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is ziekteverzuim een groot risico”, dat merkt Aran van Wordragen in zijn dagelijkse gesprekken met intermediairs. Zij delen hun verhalen van hun klanten, de ondernemers, met Aran. Met de mkb Verzuimontzorgverzekering hoopt VCN, in samenwerking met haar broertje van de Veldsink Groep Assist Verzuim, een oplossing te kunnen bieden voor het midden- en kleinbedrijf.

Aran licht het verder toe: “Deze oplossing is vanuit de overheid ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en verzekeraars. De bedoeling is om de kleinere mkb organisaties echt te ontzorgen. Vaak hebben deze ondernemers geen aparte HR-afdeling en betekent een zieke werknemer veel extra administratie en geregel en bijkomende hoge kosten.”

Want bij zo’n ziekteverzuimsituatie komen er veel vragen op de werkgever af. ‘Hoe moet ik ziek melden, wat zijn de stappen die ik moet zetten, met wie moet ik allemaal schakelen.’ Etc. etc. Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht.

Maximale ontzorging

Met de Verzuimontzorgverzekering is er naast goede dekking voor het financiële risico van de loondoorbetaling bij ziekte, vooral maximale ontzorging. De verplichtingen en taken die gepaard gaan met de re-integratie van een zieke medewerker, worden zoveel mogelijk uit handen genomen. Met de mkb verzuim-ontzorgverzekering is een werkgever verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. En wordt daarbij actief geholpen bij het begeleiden van een zieke werknemer. Denk hierbij onder andere aan; Intensieve begeleiding van een ontzorgcasemanager die alle partijen coördineert ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt”

Verder is er een 100% vergoeding van interventies die de casemanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Ook is de verzekering inclusief de dienstverlening van de aangesloten arbodienst.

Goede ervaringen

Aran merkt verschil met een aantal jaren geleden. Deze verzekering wordt steeds bekender bij het mkb. “We merken dat er al goede ervaringen te melden zijn voor wat betreft dit type verzekering. Hierbij is er vooral verlichting te noemen bij de ondernemer op het gebied van het meedenken met het re-integratie proces en het uit handen nemen van de administratieve rompslomp. Doordat we snel schakelen en compleet ontzorgen, ervaren de ondernemers een optimale begeleiding. En daar is waar je het als bedrijf voor doet!”

Inspelen op veranderingen

Aran noemt nog wat andere voordelen om samen met VCN te kijken naar deze Verzuimverzekering. “Vanwege de korte lijntjes tussen eigen specialisten en de nauwe banden met de arbodiensten kunnen we snel inspelen op veranderingen in de markt. Ook zitten we rond de tafel met andere instanties en kunnen we onze ervaringen met hen delen. Op het gebied van Verzuimverzekeringen valt er nog veel winst te behalen en daar helpen wij graag bij!”

Dit artikel is gesponsord door VCN.

Dit vind je vast ook interessant: