AMtopvrouwen Annemarie Mijer (Athora): 'Vertrouw op je intuïtie, dan kun je meer dan je denkt'

Annemarie Mijer zit sinds juli vorig jaar in de raad van bestuur van Athora Netherlands. In het verleden was ze bestuurder bij Delta Lloyd. In 2017 stond ze ovoor het laatst in de AM-topvrouwenlijst, op een veertiende plek. Ze is een van de vrouwen die in een interviewserie op amweb.nl hun licht laten schijnen op de rol van de vrouw in de financiële dienstverlening.
Delen:

AM heeft de lijst met meest invloedrijke topvrouwen in de verzekeringsbranche uitgebreid van 75 naar 100 namen. Jij stond in 2017 in de lijst op plaats 14. Vind je het belangrijk dat vrouwen in de top meer zichtbaarheid krijgen?
“Dat is zeker belangrijk, vooral in de financiële sector. Vrouwen zijn een belangrijke zichtbare factor in een bedrijf en het aantal vrouwen in de top kan deze zichtbaarheid vergroten. Natuurlijk is diversiteit en inclusiviteit breder dan alleen de verdeling man-vrouw. Culturele diversiteit is even belangrijk, net als de verhouding tussen jong en oud. Ik geloof dat diversiteit zorgt voor betere ideeën, betere discussies, betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Daar wil ik graag aan bijdragen, dus ik ben blij weer – zichtbaar – terug te zijn.”

De verzekeringsbranche is van oudsher nogal traditioneel. Het aantal vrouwen in topfuncties neemt weliswaar toe, maar is nog lang niet waar het zou moeten zijn. Hoe kan de sector aantrekkelijker worden voor jonge, ambitieuze vrouwen?
“Om ervoor te zorgen dat jonge, ambitieuze vrouwen kiezen voor de verzekeringsbranche, moet je nadenken wat zij zoeken in een baan. Bijvoorbeeld een baan die impact maakt, een werkgever die je de ruimte biedt om je te ontwikkelen en creativiteit en flexibiliteit op de werkvloer. Daarnaast moet de sector een meer open cultuur ontwikkelen, waarin iedereen zich welkom voelt en het beste van zichzelf kan geven. De norm die lang gold in onze sector was: sterk zijn, carrière maken, professioneel overkomen, de survival-of-the-fittestmentaliteit. In dat licht kan kwetsbaarheid als zwakte worden gezien, terwijl dit juist vaak genoemd wordt als goede eigenschap van grote – ook mannelijke – leiders. Maar de norm is wel aan het veranderen, waardoor de sector steeds toegankelijker wordt, al mag die verandering van mij wel wat sneller gaan. We moeten toestaan dat iedereen zichzelf kan zijn en de kracht, het talent en de kwetsbaarheid gebruiken om een cultuur te creëren van openheid en betrokkenheid. Niet alleen om jonge vrouwen aan te trekken, maar ook om als sector aantrekkelijk te zijn voor mensen uit andere culturen, met andere drijfveren. Zo’n open cultuur draagt bij aan de groei van de financiële sector en zal de sector ook versterken in zijn maatschappelijke positie.”

Wat versta jij onder vrouwelijk leiderschap?
“Het vermogen om mensen te verbinden. Met gedrag gericht op teamwork, samenwerking, inspiratie en empowerment. Deze eigenschappen staan vaak te boek als feminien leiderschap.”

Vind je jezelf een rolmodel?
“Ik laat zien wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Ik vertrouw op wie ik ben. Datzelfde vertrouwen geef ik aan anderen. Ik sta open voor hun ideeën en gedachten en ik wil anderen inspireren zichzelf te zijn en te geloven in de eigen kwaliteiten. Door op je eigen intuïtie te vertrouwen kunnen mensen vaak veel meer dan ze zelf denken. Ik vind dat ik in deze vorm van leiderschap een rolmodel kan en moet zijn.”

Hoe is het gesteld met de diversiteit in jouw organisatie?
“Als je naar de huidige cijfers kijkt, is er veel ruimte voor verbetering. In de raad van bestuur en de raad van commissarissen halen we niet onze ambitie van 40 procent wat betreft de man-vrouwverhouding. Kijk je naar de culturele achtergrond, dan doen we het in de raad van bestuur wel weer goed met vier nationaliteiten in een bestuur van vijf leden. Maar onze aandacht en inzet is er altijd op gericht om het beter te gaan doen.”

Hoe heb jij jouw medewerkers ondersteund in coronatijd?
“Ik ben vorig jaar juli bij Athora Netherlands gestart, midden in de coronatijd. Het grootste gedeelte van de medewerkers ken ik alleen nog maar tweedimensionaal, ik heb ze nog nooit in het ‘echt’ gezien. Daar baal ik van. Want het is lastig om medewerkers optimaal te ondersteunen als je ze niet persoonlijk spreekt. Binnen Athora hebben medewerkers natuurlijk de juiste middelen om thuis te werken en dit is al jaren onderdeel van onze werkwijze. Onze IT-voorzieningen zijn erg goed en ook online kun je heel goed verbinding maken met mensen. Maar het vergt wel een andere manier van aandacht en inspanning, en erkenning voor situaties die anders ervaren worden onder deze omstandigheden. Ik ben bijzonder trots op alle medewerkers en zorg ervoor dat iedereen dit ook voelt. Daar waar collega’s in een lastige situatie zitten, probeer ik er voor hen te zijn. Een gesprek beginnen met de vraag: “hoe gaat het” geeft vaak al goede opening voor een echt gesprek.”

Lees ook

de andere interviews met topvrouwen uit de sector: Karin Bos (Achmea) Mariëtte Hasselaar (SAA), Ellen Peper (Univé) en Petra Teunis (Eno)
Ga naar het dossier Topvrouwen