Wat te doen als een Poolse werkmigrant letselschade oploopt?

In de werkwijze van onafhankelijk belangenbehartiger Nostimos staat het slachtoffer altijd centraal, met grote nadruk op de persoonlijke benadering. Dat geldt niet alleen voor ernstig letsel, maar ook voor relatief kleinschaligere gevolgen van een bedrijfs- of verkeersongeval. Met acht fysieke vestigingen in Nederland is er altijd een kantoor in de regio dat de eigen taal van de mensen spreekt. In kantoor Zwolle zelfs Pools, want daar is een speciale afdeling gevestigd die, naast Nederlandse, ook Poolse slachtoffers vanuit heel Nederland helpt.

Nederland telde eind vorig jaar bijna 200.000 inwoners met een Poolse migratieachtergrond. Ruim een derde daarvan heeft zich hier tussen 2015 en 2019 ingeschreven.

Dat velen van hen dus vooral recente immigranten zijn, heeft alles te maken met de gestegen vraag naar personeel door krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, vooral waar het laag- en ongeschoold werk betreft.

Doordat de werkomstandigheden aan de onderkant van de markt niet altijd ideaal zijn, vormen bedrijfsongevallen er geen uitzondering. Als een Poolse werkmigrant daarbij letselschade oploopt – wat al genoeg zorgen oplevert door de dikwijls ingrijpende gevolgen – heeft het slachtoffer vaak geen weet van de te volgen procedure en wordt daarbij bovendien gehinderd door de taalbarrière.

Hoge toegevoegde waarde

“Via mond-tot-mondreclame komen ze dan toch vaak snel genoeg bij ons uit”, zegt Elles Bergevoet, schadebehandelaar bij Nostimos in Zwolle. Samen met nog drie andere collega’s houdt zij zich bezig met de belangenbehartiging van Poolse cliënten (inmiddels goed voor ruim een derde van het totaal aantal cliënten van de Zwolle-vestiging). De schadebehandelaars worden hierbij ondersteund door drie dossierassistentes van Poolse afkomst. Hun hoge toegevoegde waarde is dan ook hard nodig bij de momenteel ruim 100 lopende Poolse letselschadezaken, waar vaak meer bij komt kijken dan ‘alleen’ het vaststellen van de toedracht en het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

“In veel gevallen worden Poolse slachtoffers na een ongeval namelijk niet ziek gemeld bij het UWV, regelmatig zelfs meteen ontslagen, en door het uitzendbureau dikwijls ook nog eens gelijk uit de woonruimte gezet. Door het ontbreken van een sociaal netwerk komende dergelijke additionele en ingrijpende effecten extra hard aan.”

Klant aan de hand nemen

“Wij bieden in eerste instantie dan ook het luisterend oor, waarbij ik het als mijn taak zie om onze Poolse cliënten een gezicht te geven en duidelijk te krijgen hoe zij er lichamelijk en mentaal aan toe zijn”, haakt dossierassistente Barbara Boldewijn in. Ze is 30 jaar geleden vanuit Polen naar Nederland gekomen en inmiddels al tien jaar werkzaam bij Nostimos.

Doordat de Poolse taal, cultuur en achtergrond haar eigen zijn, nog eens gecombineerd met diepe kennis van zowel de dossiers als van de rapportagevereisten, kan ze de klant aan de hand nemen en de letselschadeprocedure snel in gang te zetten. “Maar ook ten aanzien van de door Elles genoemde bijkomende gevolgen, staan we onze Poolse cliënten bij door hen naar de juiste kanalen te begeleiden.”

“Door te kunnen verwijzen naar ons door de jaren heen opgebouwde, uitgebreide netwerk, verlenen we een stukje extra service aan de cliënt én bespoedigen we tegelijkertijd de letselschade case zelf, omdat we ons er sneller op kunnen richten”, voegt Bergevoet toe. “Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Als je een groep wilt vertegenwoordigen die niet Nederlands is, dan moet je die groep gewoon heel goed kennen”

Dat ook verzekeraars baat hebben bij de Zwolse afdeling voor Poolse cliënten staat buiten kijf, alleen al omdat er bij een huisbezoek aan het slachtoffer geen tolk hoeft te worden meegenomen en betaald.

“Maar ook doordat ik met de juiste toon heel gericht de relevante vragen kan stellen”, zegt Boldewijn. “Ik help de klant om zich als het ware te openen, waardoor een veel effectiever gesprek plaatsvindt.”

Duidelijkheid

Bij een goede begeleiding van een cliënt hoort volgens de beide dames ook duidelijkheid. Boldewijn: “Ik leg daarom van tevoren wel altijd uit dat wij binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid tot een goede en rechtvaardige schaderegeling willen komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een cliënt teruggaat naar Polen, wat op zich begrijpelijk is, maar zich daar vervolgens niet meer laat behandelen en dat er kosten worden gedeclareerd die niet met feiten kunnen worden onderbouwd.”

Bergevoet: “Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat tengevolge van letselschade oude werkzaamheden, vroeg of laat, niet meer kunnen worden voortgezet. Ik vind het heel belangrijk dat onze Poolse cliënten al vroeg in het dossier duidelijk wordt gemaakt om na te denken over andere carrièremogelijkheden en zich daar op voor te bereiden door middel van omscholingscursussen. Helaas missen juist onze Poolse cliënten daarin vaak de begeleiding vanuit werkgevers die er hun handen het liefst zo snel mogelijk van aftrekken, terwijl Nederlanders veel vaker wel in dienst mogen blijven. Wat bij Nederlandse cliënten vaak een arbeidsdeskundige doet, doen wij er graag voor onze Poolse cliënten bij.”

Dit artikel is gesponsord door Nostimos.