Irene Houtman: 'Feiten en fictie over arbeidsongeschiktheid'

Irene Houtman: 'Feiten en fictie over arbeidsongeschiktheid'
Irene Houtman van TNO.

Wat is de rol van de hypotheekadviseur rondom arbeidsongeschiktheid? BNP Paribas Cardif vroeg Irene Houtman van TNO om een toelichting over de gezondheid van werknemers en beroepsziekten die tot WIA-instroom leiden. En hoe het zit met de kans op werk. Tijdens een expertsessie op am:dag gaf Irene daarom inzicht in feiten en fictie over arbeidsongeschiktheid.

Als we kijken naar beroepsziekten dan hebben we het over gezondheidsschade die er niet zou zijn geweest, of niet zo ernstig zou zijn geweest, als het beroep niet zou zijn uitgevoerd. Hierbij wordt vaak gedacht aan lichamelijk zware beroepen.

Irene Houtman stelt dat in 57 procent van de gevallen de oorzaak van beroepsziekten psychisch is. We hebben het dan bijvoorbeeld over klachten als overspannenheid of burn-out. De inhoud en de organisatie van werk of problemen tussen mensen onderling kunnen hiervan de oorzaak zijn. We zien dat psychische klachten ook de grootste oorzaak van ziekteverzuim vormen. Het gevolg is dat anno 2018 43 procent van de WGA-instroom een psychische reden heeft.

Psychische beroepsziekte voornaamste oorzaak arbeidsongeschiktheid”

Conclusie na de toelichting van Irene Houtman is dat het van enorm belang is om in het hypotheekadvies klanten meer inzicht te geven in de échte risico’s.

Hierbij gaat het zeker niet alleen over lichamelijk zware beroepen zoals stratenmakers of dakdekkers. Meestal gaat het om de mentale belasting die op alle niveaus aanwezig is.

Risico op arbeidsongeschiktheid in de toekomst

Tijdens de presentatie wijst Irene Houtman op de wellicht voor de hand liggende, maar tegelijk zeer relevante constatering dat de kans op arbeidsongeschiktheid groter wordt naarmate je ouder wordt. Kijk daarom bij het aangaan van een langlopende verplichting als een hypotheek goed vooruit, want je klanten worden gedurende de looptijd natuurlijk vanzelf ouder.

Wat is het risico op arbeidsongeschiktheid gedurende de komende 30 jaar? Blijft de klant die hele periode duurzaam inzetbaar? Wat kan je regelen voor als dat niet zo is? Kijk hierbij niet alleen naar de financiële kant, maar maak de klant ook bewust van andere aspecten zoals zijn arbeidsmarktpositie in de toekomst.

Minder werk en lager inkomen door arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikten die nog een relatie met een werkgever hebben, ontvangen een jaar na claimbeoordeling gemiddeld slechts een jaarinkomen van 13.000 tot 18.000 euro. Is er geen relatie met de werkgever? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een flexcontract? Dan is dit gemiddelde jaarinkomen nog maar € 3.500 tot € 4.500 euro (UWV, 2019[1]). Dit komt doordat arbeidsongeschiktheid vaak leidt tot stoppen met werken, minder werken of werken tegen een lager loon. Bovendien is het vinden van een andere passende baan vaak erg lastig, zo legt Irene Houtman uit.

Uit onderzoek dat Irene Houtman namens TNO verricht blijkt heel duidelijk dat werkgevers zeer behoudend zijn om te investeren in mensen met de stempel ‘gezondheidsprobleem'[2]. Daar waar mensen weer herstellen en hun uitkering verliezen, is het dus niet vanzelfsprekend dat zij weer aan de slag kunnen.

Eenmalige uitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering

De Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif lost de top van de hypotheek af als je klant arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor dalen de maandlasten blijvend. Ook als de klant zijn uitkering verliest door bijvoorbeeld een herkeuring.

Wilt u Irene’s presentatie bekijken? Download dan hier de pdf: Feiten-en-fictie-over-arbeidsongeschiktheid (pdf). Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid of de Hypotheek Aflos Verzekering? Kijk dan op www.bnpparibascardif.nl/arbeidsongeschiktheid.

[1] UWV (2019). Op de drempel van arbeidsongeschiktheid. UWV-Kennisverslag 2019-1.
[2] Houtman, I., L. Koppes & F. Dekker (2014). Verklaring van de stijging in WIA-instroom: een werknemers- en werkgeversperspectief. Leiden: TNO.

Dit artikel is gesponsord door BNP Paribas Cardif.