Kun je fluiten naar je centen bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat?

Kun je fluiten naar je centen bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat?

Een bestuurder van een 'diplomatenauto' reed eerder dit jaar vijf geparkeerde auto's aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit dat de politie de bestuurder van de schadeveroorzakende auto niet heeft gecontroleerd op het gebruik van (overmatig) alcohol of drugs vanwege de diplomatieke onschendbaarheid die deze persoon zou hebben.

Wat houdt die diplomatieke onschendbaarheid in?

In het internationaal recht is vastgelegd dat diplomaten en hun gezinsleden beschermd zijn tegen rechtsvervolging. Die diplomatieke onschendbaarheid moet voorkomen dat de diplomaat en/of de gezinsleden in oorlogstijd of bij politieke spanningen onder druk worden gezet of op een andere manier worden dwarsgezeten door hun ‘gastland’. Deze diplomatieke onschendbaarheid is vastgelegd in het Verdrag van Wenen in 1961.

Betekent de diplomatieke onschendbaarheid dat een diplomaat nooit kan worden vervolgd?

Voor overtredingen kan een diplomaat inderdaad niet worden vervolgd. In het uiterste geval kan een gastland een diplomaat wel tot ‘persona non grata’ verklaren en toegang tot het land weigeren als deze diplomaat ongewenst gedrag vertoont.

De bestuurder van een auto met CD-kenteken geniet echter niet automatisch de diplomatieke onschendbaarheid van dat CD-kenteken, die bestuurder moet namelijk aantonen over geldige stukken te beschikken waarin duidelijk aangegeven is dat er sprake is van een diplomaat. Een Nederlands personeelslid van een ambassade of een consulaat dat met de auto van de diplomaat op weg is en een ongeluk veroorzaakt, zal dus wel aansprakelijk kunnen worden gesteld en vervolgd kunnen worden voor het gepleegde verkeersmisdrijf.

In het geval van een overtreding mag de politie niet zonder meer tot aanhouding van de bestuurder van de auto overgaan. Diplomaten worden wel geacht mee te werken aan een blaastest, maar kunnen hier niet toe gedwongen worden. De politie heeft, juist vanwege die diplomatieke onschendbaarheid, geen invloed op vervolging. Pas bij een levensbedreigende situatie mag de bestuurder worden gearresteerd. Wel mag door de politie geprobeerd worden om de autosleutels af te pakken waardoor de persoon niet meer zelf met de auto zal kunnen rijden.

Geldt voor een auto met CD-kenteken ook een wettelijke verzekeringsplicht?

Vanwege de diplomatieke onschendbaarheid van de bestuurder van een auto met CD-kenteken wordt wel eens gedacht dat deze auto’s onverzekerd kunnen rondrijden, maar ook voertuigen met een CD- kenteken hebben een wettelijke verzekeringsplicht op grond van de WAM.

Als de bestuurder van de auto met CD-kenteken aansprakelijk is, vergoedt de verzekeraar van die auto de schade die is toegebracht aan anderen, maar als de bestuurder van de schadeveroorzakende auto niet is gecontroleerd op gebruik van alcohol is er voor de verzekeraar geen verhaal mogelijk op verzekeringnemer vanwege de in de polisvoorwaarden aanwezige alcoholuitsluiting.

Een manier om iets te weten te kunnen komen over de toedracht van een verkeersongeval, is door een proces verbaal opgemaakt door de politie. Als dit proces verbaal, vanwege de diplomatieke onschendbaarheid, niet wordt opgemaakt, is het voor een verzekeraar heel lastig/ niet mogelijk om achter de toedracht van het ongeval te komen.

CD-kentekenplaat

Kentekens met de lettercombinatie ‘CD’ zijn voorbehouden aan buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties. CD staat voor ‘Corps Diplomatique’. Rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof rijden met een soortgelijke kentekenplaat waarbij het kenteken de lettercombinatie ‘CDJ’ bevat.

Wie een kentekencheck wil uitvoeren door een CD-kentekennummer in te voeren op de website van de RDW (Dienst Wegverkeer) zal geen resultaat ontvangen. In het voor het publiek toegankelijke bestand van de RDW komen CD-kentekens niet voor. Dit is gedaan om de diplomatieke onschendbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. De politie kan aan de hand van het CD-kenteken uiteraard wel alle relevante informatie opvragen bij de RDW.

Als u wordt aangereden door een auto met een CD-kenteken, kan de schade dan bij het waarborgfonds worden verhaald?

Zoals al eerder vermeld, geldt ook voor een auto met CD-kenteken de WA-verzekeringsplicht. De schade kan dan gewoon bij de verzekeraar van het schadeveroorzakende motorrijtuig worden ingediend. Met als kanttekening dat de schadeveroorzaker dan wel de gegevens van die verzekeringsmaatschappij aan de benadeelde moet doorgeven. Want een kentekencheck bij de RDW van een CD-kenteken levert geen resultaat op. Bij het doen van aangifte van de aanrijding bij de politie zal de politie moeten doorgeven bij welke verzekeraar de auto verzekerd is.

Mocht de auto toch geen geldige verzekering hebben, dan is er altijd nog het Waarborgfonds die de schade van benadeelde kan vergoeden en daarna zal verhalen op de eigenaar/bezitter van de auto met CD-kenteken (de betreffende ambassade dus).

De stelling ‘Bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen.’ is dus een fabel. Maar het is wel mogelijk dat de behandeling van zo’n schade meer tijd en moeite kost dan een schade tussen twee auto’s met ‘normale’ kentekens.

Dit is een partnerbijdrage van De Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van De Vereende. 

In dit artikel is onder andere gebruik gemaakt van informatie op ad.nl