Keurmerk bij letselschadezaken is pure noodzaak

Keurmerk bij letselschadezaken is pure noodzaak

Onthutsend te vernemen dat er nog steeds letselschadebehandelaars zijn die het predicaat belangenbehartiger geenszins verdienen. Maar wat kenmerkt een betrouwbaar letselschadebehandelaar? De visie van Leo in 't Groen personenschadedeskundige/directeur en NIVRE Register-Expert bij Nostimos.

Letselschade is vaak een ingrijpende gebeurtenis. En de afhandeling ervan heeft doorgaans behoorlijk wat impact. Gedurende het traject beleeft een slachtoffer het ongeval vaak meerdere keren. Wat het verwerken en achter zich laten van het ongeval bemoeilijkt. Een persoonlijke benadering én een snelle afhandeling helpt het slachtoffer het leven weer spoedig op de rit te krijgen.

Het is dan ook onthutsend te vernemen dat er nog steeds behandelaars van letselschade zijn die het predicaat belangenbehartiger geenszins verdienen. Bureaus die primair uit zijn op winstbejag en zich niet of nauwelijks bekommeren om het slachtoffer. Bureaus en behandelaars die wél heel actief zijn bij het benaderen van assurantietussenpersonen en deze met de prachtigste verhalen voor zich weten te winnen. Maar vervolgens weinig aandacht hebben voor de verworven slachtoffers of gewoon niet in staat zijn de slachtoffers adequaat te helpen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: in maart 2011 raakt een mevrouw zodanig gewond bij een ongeval dat het herstel een langdurig proces is. Via haar assurantietussenpersoon wordt ze doorverwezen naar een belangenbehartiger op ruim 2 uur reisafstand. Met als gevolg dat er nauwelijks persoonlijk contact is en ze haar verhaal en alles waar ze tegenaan loopt niet goed kan overdragen. Evenmin wordt een goed medisch dossier opgebouwd, waardoor er geen aantoonbare verklaring is voor haar aanhoudende klachtenpatroon. Zelfs diverse alternatieve en experimentele behandelingen bieden geen soelaas. Ze zal blijvend met het opgelopen letsel moeten leven.

De belangenbehartiger stelt wel enorme schadestaten op, maar zonder goede onderbouwing en concreet bewijs. En opvallend, de geclaimde buitengerechtelijke kosten waren hoger dan dat er aan schade was aangetoond. Tevens is er onduidelijkheid over betaalde en doorbetaalde voorschotten.

Ondanks herhaaldelijk verzoek hoort het slachtoffer jarenlang niets van de belangenbehartiger. Ten langen leste besluit het inmiddels dubbel geraakte slachtoffer haar heil te zoeken bij een betrouwbaar letselschadebureau met keurmerk. Na enkele persoonlijke gesprekken met cliënte en een driegesprek met de verzekeraar van de wederpartij, is een regeling tot stand gekomen die recht doet aan hetgeen haar is overkomen.

Dit tot ongenoegen van de initiële ‘belangenbehartiger’ die nog als verweer gaf dat Nostimos niet voldoende moeite had gedaan om een optimaal resultaat te bereiken. De cliënte denkt daar duidelijk anders over en is tevreden over de regeling. Na ruim 5 jaar soebatten en 2 jaar stilte kan zij eindelijk haar leven weer oppakken en ziet ze de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Betrouwbaar, ervaren, persoonlijk en goede samenwerking

De basis voor het goed bijstaan van slachtoffers van letselschade of overlijdensschade en het realiseren van een passende vergoeding ligt in de betrouwbaarheid van de organisatie, de ervaring die de organisatie heeft met het type ongeval, de persoonlijke benadering en een goede samenwerking met de assurantieadviseur.

Maar wat kenmerkt een betrouwbaar letselschadebehandelaar? Allereerst of men het keurmerk letselschade draagt of advocaten die lid zijn van LSA. Werkt men daarbij ook met NIVRE Register-Experts, dan zit het met de algemene kwaliteit vaak wel goed. Toch is het altijd goed om persoonlijk kennis te maken en te achterhalen of zij hetzelfde doel nastreven en over welke aantoonbare ervaring of specialisatie ze beschikken. Vraag gerust om testimonials, zo mogelijk een tevredenheidsonderzoek en blijf zo af en toe contact houden over doorverwezen zaken.

Dit artikel is gesponsord door Nostimos Letselschadedeskundigen - contactpersoon Leo in ‘t Groen / tel. 0800 – 667 84 66.