nieuws

Achmea krijgt ogenschijnlijk overduidelijke fraudezaak niet rond bij Kifid

Schade 8276

Ondanks talloze rode vlaggen in het dossier is het Achmea niet gelukt om een fraudezaak te bewijzen bij Kifid. Een tweedehands Audi die pas een maand in het bezit was van verzekerde werd in brand gestoken. De verzekerde legde wisselende verklaringen af over het aankoopbedrag, miste facturen en kon al na een half jaar de verkopende partij niet meer herinneren. Kifid vond het betoog echter ‘niet ongeloofwaardig’, en laat Achmea bijna 13.000 euro vergoeden.

Achmea krijgt ogenschijnlijk overduidelijke fraudezaak niet rond bij Kifid

De Audi wordt eind augustus 2018 verzekerd bij Centraal Beheer. Nog geen maand later wordt de auto in brand gestoken. De klant geeft op dat hij de auto gekocht heeft voor bijna 18.000 euro. Aan de expert zegt hij dat dit bestaat uit een aankoopbedrag van 12.995 en 5.000 euro voor een motorrevisie. Van de motorrevisie zijn echter geen facturen aanwezig.

Geen werkplaats

Het autobedrijf dat de auto verkocht, ontkent tegenover Achmea dat er een revisie op de auto is uitgevoerd. Het bedrijf doet alleen aan in- en verkoop van auto’s en heeft zelfs geen werkplaats om een motorrevisie uit te voeren. Volgens de verkoper was de motorrevisie bovendien al uitgevoerd toen de auto bij hen binnenkwam.

De advertenties die de fraudeonderzoeker aanvoert, bevestigen dat. Het verweer dat er op Marktplaats een andere advertentie stond, wordt ook weerlegd door Achmea omdat ook daarin van een gereviseerde motor wordt gerept.

Zwarte betaling

De klant zei de Marktplaats-advertentie niet te herkennen. De ontkenning van de verkoper is volgens hem begrijpelijk omdat het bedrijf simpelweg een contante betaling van 5.000 euro uit de boeken wil houden.

Naam vergeten

Achmea vindt het daarnaast ongeloofwaardig dat de man bij de eerste melding – anderhalve maand na de aankoop van zijn auto –  de naam van de verkoper al niet meer kan herinneren. Dat lukt pas bij nader onderzoek. Bovendien wisselen de geclaimde bedragen regelmatig en vertelt hij pas in een later stadium over een lening van 7.000 euro via het bedrijf van zijn vader, waarmee hij de auto financierde.

Niet ongeloofwaardig

Ondanks alles vindt Kifid het verhaal van de man niet ongeloofwaardig. Voordat hij de auto kocht liet hij namelijk ook een keuring uitvoeren bij een Audi-dealer waarbij specifiek opdracht gaf om na te kijken of de motor gereviseerd is.

“Hiermee heeft Consument aangetoond dat hij zijn vraagtekens had bij de vermoedelijke revisie van de motor van de auto. Het had vervolgens op de weg van Verzekeraar gelegen om hierover navraag te doen bij de Audi Dealer. Te meer, omdat niet ondenkbaar is dat de medewerkers van [verkoper] een belang kunnen hebben bij het verzwijgen van een contante betaling van € 5.000,- welke niet in de boeken terug te vinden is”, schrijft de Geschillencommissie.

Foto bewerkt

“Datzelfde geldt voor het verweer van Consument dat de door Verzekeraar overgelegde internetadvertenties afkomstig zijn van [verkoper] en eenvoudig bewerkt kunnen worden. De Commissie is dan ook van oordeel dat onvoldoende vaststaat dat – zoals Verzekeraar heeft gesteld – Consument opzettelijk een hogere aankoopwaarde van de auto heeft opgegeven met als doel een schade-uitkering te ontvangen waar geen recht op bestond.”

Achmea moet de schade van 12.995 euro vergoeden en de naam van de verzekerde doorhalen in het incidentenregister. De uitspraak is niet bindend.

Reageer op dit artikel