nieuws

Vrijstaande glazen kap zwembad is geen erfafscheiding; klant Interpolis draait zelf op voor schade

Schade 3219

Een glazen vrijstaande overkapping van een zwembad in de tuin is geen onderdeel van een woonhuis. Evenmin kan een overkapping die op of tegen de erfafscheiding staat zonder meer als terreinafscheiding/grens worden beschouwd. De geschillencommissie van Kifid heeft bepaald dat Interpolis terecht een schadeclaim heeft afgewezen nadat een zwembadoverkapping van een klant bezweek onder het gewicht van een grote hoeveelheid sneeuw.

Vrijstaande glazen kap zwembad is geen erfafscheiding; klant Interpolis draait zelf op voor schade

De klant claimde vergoeding voor vervanging van de overkapping van zijn zwembad nadat die beschadigd was geraakt, alsook vergoeding voor schade aan het zwembad zelf. Hij dacht dat zowel de overkapping als het zwembad onder de dekking zouden vallen van zijn woonhuisverzekering.

Verzekeringsvoorwaarden

Het verbaasde hem dat zijn verzekeraar niet wil uitkeren, hoewel in de verzekeringsvoorwaarden nadrukkelijk omschreven staat wat exact is verzekerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de woning zelf, de tuin en het glas van het woonhuis. Ook staat in de voorwaarden omschreven wat precies onder de woning wordt verstaan; zwembaden dan wel overkappingen worden daarin niet genoemd. Evenmin wordt hierover iets gezegd in relatie tot de tuin.

Correct toegepast

De klant vindt dat schade aan de zwembadoverkapping en het zwembad zelf desondanks onder de dekking horen te vallen. Verzekeraar weigerde onder verwijzing naar de verzekeringsvoorwaarden echter de schade te vergoeden voor het vervangen van de overkapping en herstel van het zwembad. De geschillencommissie gaat daarin mee, omdat de verzekeraar de voorwaarden correct heeft toegepast.

Erfafscheiding

“Een zwembad en zijn overkapping in de tuin staat niet in de omschrijving van de woning. Dat betekent dat glasschade aan die overkapping niet onder de dekking van de verzekering valt”, aldus de commissie in een bindende uitspraak.

De klant stelde vervolgens dat de overkapping als terreinafscheiding/grens fungeert, waardoor deze toch onder de dekking zou vallen. De commissie vindt echter dat dit onvoldoende is vast komen te staan. “Een terreinafscheiding is volgens de verzekeringsvoorwaarden een schutting of muur aan de rand van de tuin. De overkapping van het zwembad is dat niet.” Daarbij baseert de commissie zich op foto’s die de klant heeft getoond.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel