nieuws

Kifid: Aegon mag ‘incoherente verklaring’ Marktplaatshandelaar niet afdoen als onbetrouwbaar

Schade 2400

Aegon moet alsnog de diefstal van enkele tientallen kristallen beeldjes vergoeden. De verzekeraar weigerde dat omdat bewijzen van de eigenares in de vorm van foto’s en een geldopname niet aantonen dat ze de kostbaarheden ook echt in bezit had. Kifid volgt dat verweer, maar vindt dat Aegon een verklaring van de Markplaatsverkoper, zelfs als die tegenstrijdigheden bevat, niet zomaar terzijde mag schuiven.

Kifid: Aegon mag ‘incoherente verklaring’ Marktplaatshandelaar niet afdoen als onbetrouwbaar

Bij de Aegon-verzekerde in deze Kifid-procedure wordt op de dag voor Kerst ingebroken. Een expert begroot de schade op € 4.305 die de verzekeraar vervolgens uitkeert. De vrouw claimt aanvullend een schade van € 6.500 voor kristallen beeldjes die ze drie jaar eerder via Marktplaats heeft gekocht. Ter onderbouwing stuurt ze foto’s van de lege dozen van het kristalmerk en een bankafschrift waaruit blijkt dat ze voor de verkoop € 4.000 heeft opgenomen.

Niet overtuigd

Die bewijzen kunnen Aegon niet overtuigen. De vrouw heeft geen foto’s van de beeldjes zelf. De foto’s van de dozen zeggen niets over de waarde van de kristallen en evenmin over hoeveel de verzekerde in haar bezit had. De geldopname bewijst volgens de verzekeraar niet dat dat bedrag gebruikt is om de kristallen beeldjes te kopen. Het resterende schadebedrag is niet onderbouwd.

Geen kwitantie

De vrouw komt daarop met een verklaring van de Marktplaatshandelaar van wie ze de beelden kocht. Hij laat weten dat de vrouw eind 2015 ongeveer 35 middelgrote beeldjes van hem heeft overgenomen plus 14 of 15 jaarstukken. “Zij heeft mij gevraagd om een kwitantie maar die kan ik niet meer achterhalen c.q. uitschrijven. Kan u wel vertellen dat de hele partij € 6500 kostte”, aldus de verklaring van de verkoper.

Incoherent

De Geschillencommissie van Kifid is het met Aegon eens dat de foto’s van dozen en het bankafschrift onvoldoende aantonen dat de vrouw de beeldjes tijdens de diefstal in haar bezit had. De commissie vindt echter wel dat de verklaring van de Marktplaatshandelaar als bewijs kan dienen.

Volgens Aegon komt die op een aantal essentiële punten niet overeen met het verhaal van de vrouw. De verzekeraar noemt de uitleg van de verkoper “tegenstrijdig” en “incoherent”.  Zelfs als dat zo zou zijn, concludeert Kifid, is daarmee “niet aangetoond dat de verklaring ook onbetrouwbaar is”. Aegon had zelf contact op moeten nemen met de handelaar. Doordat de verzekeraar dat niet heeft gedaan, mag die de verklaring niet afdoen als onbetrouwbaar en buiten beschouwing laten.

Schade moet worden vergoed

De vrouw heeft volgens Kifid voldoende aangetoond dat zij de kristallen beeldjes in huis had. Aegon moet daarom alsnog € 6.500 als aanvullend schadebedrag overmaken. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel