nieuws

Cameragegevens verraden frauderende Aegon-klant

Schade 5635

De camera van een mobiele telefoon liegt niet. Onderzoekers die in opdracht van Aegon een inbraak onderzochten waar diverse lijfsieraden waren buitgemaakt slaagden er in om vast te stellen dat de ‘gestolen’ sieraden pas na een vermeende woninginbraak waren gefotografeerd. De camera legde exact vast op welke datum ze waren gefotografeerd.

Cameragegevens verraden frauderende Aegon-klant

De eigenaresse krijgt geen vergoeding; evenmin wordt de inbraakschade vergoed. Tevens blijven haar gegevens vermeld in het Extern Verwijzingenregister en het Incidentenregister, zo oordeelde de geschillencommissie van Kifid.

Expert

Een vrouw claimde bij Aegon Schadeverzekering dat in oktober 2015 was ingebroken in haar woning, waarbij diverse sieraden zouden zijn buitgemaakt. Om het schadebedrag te bepalen, schakelde verzekeraar een expert in. De vrouw verklaarde, voor de expert voldoende onderbouwd, dat het bezit van de sieraden alleen met behulp van foto’s kon worden aangetoond en dat in een aantal gevallen digitale foto’s van foto’s zijn gemaakt die bij familieleden waren opgevraagd. De gestolen sieraden betreffen grotendeels geërfde sieraden. Bij het onderzoek gaf ze ook inzage in haar telefoon.

Anonieme tip

Net voordat Aegon wilde overgaan tot het uitkeren van het schadebedrag, ontving de verzekeraar een anonieme tip. Volgens de tipgever had de vrouw een bedrag van € 40.000,– nodig om een schuld aan de Belastingdienst te betalen. Hier zou ze het geld van de schade-uitkering voor willen gebruiken. De tipgever stelde dat de vrouw veel sieraden heeft opgegeven die in de woning van haar dochter lagen.

Aanvullend onderzoek

De tip was voor Aegon aanleiding aanvullend onderzoek te doen. De foto’s uit de telefoon zijn aan nadere inspectie onderworpen. Behalve overzichtsfoto’s van na de inbraak werd vastgesteld dat de sieraden die gestolen zouden zijn pas gefotografeerd zijn na de inbraak, wat betekent dat ze niet gestolen kunnen zijn tijdens de inbraak. Bij het eerdere expertonderzoek was dit ook al naar voren gekomen, maar de expert ondernam ondanks een onduidelijke verklaring geen verdere actie.

Vage verklaring

Bij het vervolgonderzoek kwam de vrouw opnieuw met een vage verklaring. Wel gaf ze aan dat de foto’s per abuis in het schadedossier terecht zouden zijn gekomen. Ze zou de sieraden bij haar thuis hebben gefotografeerd toen ze die aan haar zus liet zien. Toen de zus ook aan de tand werd gevoeld, meldde zij dat het haar sieraden waren die bij haar thuis waren gefotografeerd. Ook verklaarde de vrouw zelf nog dat ze de foto’s vanaf haar telefoon op haar laptop had gezet en dat de telefoon daarna in het toilet was gevallen. Dat laatste bleek aantoonbaar niet de waarheid; ze had het toestel nog in haar bezit.

Opeenstapeling onwaarheden

De opeenstapeling van onwaarheden was voor Aegon reden om de claim af te wijzen en de persoonsgegevens van de vrouw voor de duur van acht jaar op te nemen in het Extern Verwijzingsregister en het Incidentenregister. De periode van acht jaar is langer dan gebruikelijk, omdat de vrouw ook anderen, zoals haar zus, bij de fraude heeft betrokken.

Opzettelijk misleid

De commissie is het met Aegon eens dat de vrouw de verzekeraar opzettelijk heeft misleid door foto’s met daarop sieraden aan de schadeclaim toe te voegen, terwijl die waren gemaakt nadat de diefstal plaats had gevonden. “De verklaring die consument hiervoor heeft gegeven acht de commissie ongeloofwaardig”, aldus de geschillencommissie in een bindende uitspraak.
De commissie vindt het ook terecht dat Aegon de ruitschade die al is vergoed terugvordert. Aegon moet wel zelf voor de onderzoekskosten opdraaien: € 6.549,16.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel