nieuws

NN moet diefstal Amerikaanse auto vergoeden ondanks handvol ‘onregelmatigheden’

Schade 3439

Onjuiste verklaringen over tenaamstelling en schadeverleden, onduidelijkheid over de kilometerstand en leugens over een advertentie van een motorblok op Marktplaats. Voor Nationale-Nederlanden waren dit voldoende redenen om af te zien van een schade-uitkering voor een gestolen Amerikaanse auto. De verzekeraar wordt echter terechtgewezen door Kifid. Alleen deze onregelmatigheden en een vermoeden van fraude is onvoldoende om te kunnen spreken van opzet tot misleiden.

NN moet diefstal Amerikaanse auto vergoeden ondanks handvol ‘onregelmatigheden’

Na een onderzoek naar de toedracht van de diefstal van een Amerikaanse auto van een NN-klant in 2016, rijzen er flink wat vragen bij de verzekeraar. De kilometerstand bij de importkeuring die bij de RDW bekend is, is zo’n 63.000 kilometer hoger dan de stand die de man opgeeft bij de aangifte van diefstal. Daarnaast ontbrak op het aanvraagformulier de melding van een schade van vier jaar ervoor. De eigenaar gaf bij die aanvraag bovendien aan dat het kenteken op zijn naam stond, terwijl dat op naam stond van zijn vriendin. Een en ander zou mis zijn gegaan omdat zijn tussenpersoon, tevens zijn neef, het formulier verkeerd zou hebben ingevuld.

Motorblok op Marktplaats

Het onderzoeksbureau zet bovendien vraagtekens bij een marktplaatsadvertentie van vlak voor de diefstal. In eerste instantie liegt de man over het type motorblok dat hij daar heeft aangeboden. Later zegt hij dat het wel om een motorblok ging dat ook gebruikt wordt in het merk van de gestolen auto. Hij zou onder de indruk zijn geweest van het gesprek. In een ‘paniekreactie’ heeft hij toen een verkeerde verklaring over dat motorblok afgelegd.

Eenrichtingsstraat

Ook bestaan er bij NN twijfels over of de auto wel heeft gestaan op de plek die de man heeft opgegeven. Buren verklaren de auto van de man niet te kennen. Ze hebben het voertuige niet schuin voor zijn woning zien staan op het moment van de diefstal. Het zou om een smalle eenrichtingsstraat gaan waar de Amerikaanse auto een opvallend obstakel zou zijn geweest. Daartegenover staat een verklaring van de achterbuurman van de klager. Die kent de auto wel en heeft de man zelfs gevraagd de auto vóór in plaats van achter zijn huis te parkeren. De achterbuurman had er last van als de man ’s ochtends om 6:00 uur met veel lawaai de motor startte.

Opzettelijke misleiding

Voor NN zijn de onjuiste en gelogen verklaringen voldoende om uitkering van schade te weigeren. Ook neemt de verzekeraar de man op in het interne verwijzingsregister. Volgens NN is er sprake van opzettelijke misleiding. Bij Kifid eist de man dat zijn naam daaruit wordt geschrapt. Ook wil hij € 23.000 schadevergoeding, volgens hem de waarde van zijn wagen. Schade-expert CED heeft die in het hele proces overigens op € 19.500 geraamd.

Niet betrekking op diefstal

Van de Geschillencommissie krijgt de man wel zijn geld, althans de € 19.500 die CED de auto waard vond, maar niet de doorhaling in het verwijzingsregister. Vast komt te staan dat er sprake is van een schade-evenement. Dat buren de auto niet in de smalle straat hebben zien staan, is onvoldoende bewijs dat er geen sprake was van diefstal. “Weliswaar zijn bij de schadebehandeling meerdere onregelmatigheden geconstateerd, maar deze hebben geen betrekking op het plaatsvinden van de diefstal”, aldus de Geschillencommissie.

Vermoeden is niet voldoende

Kifid geeft NN in de uitspraak meermaals gelijk dat er duidelijk onregelmatigheden zijn aan te merken in het schadedossier. De verzekeraar heeft volgens de Geschillencommissie echter onvoldoende onderbouwd dat de man met opzet heeft willen misleiden. NN heeft geschreven te vermoeden dat de man een verkeerde voorstelling van feiten en omstandigheden gaf. Hij zou dat hebben gedaan omdat NN-volmacht Voogd en Voogd de schade niet had uitgekeerd als hij de waarheid had verteld. De Commissie is van oordeel dat het enkel constateren van onregelmatigheden en een vermoeden van een frauduleus handelen, niet voldoende zijn om te kunnen spreken van de opzet tot misleiden.

Intern verwijzingsregister

Dat betekent dat de verzekeraar de schade moet vergoeden, inclusief rente sinds oktober 2016. Van een doorhaling in het interne verwijzingsregister komt het niet. De geconstateerde onregelmatigheden en het vermoeden van opzettelijke misleiding mogen volgens Kifid aangemerkt worden als ‘gebeurtenis die zorg en aandacht behoeft van de financiële instelling’. De man mag 8 jaar lang worden opgenomen in het interne waarschuwingssysteem. Volgens de Geschillencommissie is dat niet disproportioneel. De man kan weliswaar niet langer gebruikmaken van de diensten van NN, maar hem wordt niet belemmerd met een andere financiële instelling zaken te doen.

Reageer op dit artikel