nieuws

Verzekeringsklachten laakt identificatie bij schadebetaling

Schade 5700

Verzekeringsklachten laakt identificatie bij schadebetaling

Klachtenplatform Verzekeringsklachten.nl heeft een klacht over ASR ingediend bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening van klachteninstituut Kifid. Volgens het Klachtenplatform heeft ASR een klant ten onrechte om identificatie verzocht bij de uitbetaling van diens schade. Volgens ASR gaat het om een gebruikelijke procedure bij uitbetaling van schades boven de € 25.000.

Het draait in de zaak om een klant met een verzekering bij ASR-label Ditzo. De verzekerde declareert via schadebemiddelaar Schadecoach een fikse schade bij Ditzo. Via EMN Expertise, een dochterbedrijf van claimafhandelaar CED, krijgt de klant het verzoek om zich te identificeren en diens IBAN-nummer vast te stellen. Wat volgt is een ellenlange discussie via de e-mail tussen Schadecoach, dat uiteindelijk de discussie laat aan Verzekeringsklachten.nl, ASR, EMN en De Nederlandsche Bank.

Aanzien van branche geschaad
Volgens Verzekeringsklachten is de eis van ASR (om te kunnen verifiëren) onrechtmatig, heeft deze voor onnodige vertraging gezorgd en “het aanzien van de branche geschaad. (…) Dit alles klemt temeer nu ASR zich op dat punt niet wenste te laten corrigeren en zij met haar onrechtmatige handelwijze óók het expertisebureau CED heeft meegesleept/opgescheept. Het laat zich immers raden dat bij andere uitbetalingen welke ASR verricht en waarbij CED is betrokken, dezelfde praktijken worden toegepast.”
ASR betwist dat de vraag om identificatie onrechtmatig was en verwijst naar de Sanctiewet uit 1977 waarin staat dat schadeverzekeraars verplicht zijn om de identiteit vast te stellen, onder meer om witwassen tegen te gaan. De verzekeraar zou verplicht zijn om de identiteit en IBAN van de klant vast te stellen bij bedragen boven de € 25.000. Dus wordt Schadecoach verzocht om een kopie van het identiteitsbewijs van de klant, diens IBAN-nummer en het bewijs van inschrijving van Schadecoach bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. De klachtenafhandelaar namens ASR stelt later nog aanvullend dat DNB nu veel strikter let op naleving van de sanctiewet om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Semantische discussie
Wat daarna volgt is een semantische discussie over wat identificatie precies behelst tussen Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl en een medewerker van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder verwijst naar de vragen en antwoorden waarin staat dat “Iedere verzekeraar moet zijn relaties identificeren. De SW verlangt echter niet dat u als verzekeraar uw relaties verifieert, in die zin dat u controleert of de gegevens die u ontvangt van de verzekerde kloppen. U legt de identificatie vast, zodat deze reproduceerbaar is. De gegevens die u vastlegt maken een effectieve controle tegen de sanctielijsten mogelijk. In de praktijk zien we dat verzekeraars waar mogelijk de identiteit van hun relaties wel verifiëren aan de hand van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs. Hiermee beperkt de verzekeraar het risico dat een relatie wordt aangegaan met een persoon die in werkelijkheid iemand anders blijkt te zijn.”
Volgens Rietveld is als er geen identiteitsbewijs wordt overlegd er volgens de wet dus geen sprake van identificatie. “Het lijkt ons bovendien zinloos om op deze wijze op naleving van de Sanctiewet toe te zien.”

Geen uitzonderingssituatie
Volgens woordvoerder Daan Wentholt van ASR is er in het geval van de Ditzo-klant geen sprake van een uitzonderingssituatie. “We hebben alleen om identificatie gevraagd om het in dit geval om een schadebedrag van hoger dan €25.000 ging. Er waren geen andere omstandigheden op grond waarvan wij identificatie nog achtten. Ook in andere gevallen handelen we precies hetzelfde als het om dergelijke grote schade-uitkeringen gaat. Wentholt bevestigt dat de klant inmiddels zijn identiteit heeft bevestigd en dat diens schade is uitgekeerd. Schadecoach heeft daarnaast een rekening bij ASR ingediend voor het vaststellen van de identiteit.

Wentholt: “De identificatie van de klant heeft plaatsgevonden door het overleggen van een kopie van zijn identiteitskaart. En daarnaast hebben wij ook een kopie van de bankpas van de klant ontvangen waarmee wij kunnen controleren of de rekening ook op zijn naam staat. Hiermee willen wij vaststellen dat we aan de rechthebbende betalen, zeker als het gaat om grote bedragen nu banken de naam-nummer controle niet (meer) uitvoeren. Het vaststellen van de identiteit dient ook dit doel, naast het feit dat we hiermee een effectieve controle aan de sanctielijsten mogelijk kunnen maken.”

Reageer op dit artikel