nieuws

Kifid: WestlandUtrecht Bank zet klant op verkeerde been en is verre van begripvol

Financiële planning 3390

WestlandUtrecht Bank moet de oversluitkosten van een ontevreden klant vergoeden. De bank gaf op het polisblad misleidende informatie over de opbouw van de spaarhypotheek en nam hier vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor. Volgens de Geschillencommissie komt niet vast te staan dat de consument een andere keus zou hebben gemaakt. Maar omdat de geldverstrekker het belang van de klant niet centraal stelde, vindt Kifid een vergoeding van de oversluitkosten à € 3.500 redelijk.

Kifid: WestlandUtrecht Bank zet klant op verkeerde been en is verre van begripvol

De klant in deze Kifid-zaak sluit in 2008 een aflossingsvrije hypotheek van € 310.000 bij WestlandUtrecht Bank. Een leningdeel van € 160.000 maakt deel uit van een spaarhypotheek met daaraan verbonden een spaarverzekering. De rente op de lening bedraagt 5,05%. Op de inleg in de verzekering geldt een rente van 6,55%. Beide hebben een rentevaste periode van 10 jaar.

Berekening op polisblad

Op het polisblad toont WestlandUtrecht Bank een overzicht van hoe het verzekerd bedrag zich ontwikkelt. Daarbij rekent de bank 30 jaar lang met 6,55% rente, maar vermeldt wel dat de hoogte van de premie kan wijzigen per september 2018.

Actietarief

In mei 2018 krijgt de klant een renteverlengingsvoorstel. Voor zowel de lening als de verzekering wordt 2,8% geboden. De consument klaagt daarop dat zijn premie enorm omhoog gaat om het eindkapitaal van € 160.000 te halen. WestlandUtrecht Bank laat weten dat er in 2008 een actietarief gold. Die bestond uit een opslag van 0,8% op de rente van de spaarverzekering. Ook werd 0,7% korting verleend op het rentetarief op de lening. De bank benadrukt dat de man voor dit product heeft gekozen na advies van een financieel adviseur en dat de bank dat advies niet kan beoordelen.

Misleiding

Bij Kifid klaagt de consument dat hij, had hij dit geweten, niet voor dit product zou hebben gekozen. Hij eist een schadevergoeding van ruim € 12.000.

De Geschillencommissie oordeelt dat WestlandUtrecht Bank de man met de voorrekening op het polisblad op het verkeerde been heeft gezet. Het was niet zo dat de premie na tien jaar kon wijzigen, het stond al vast dat die zou wijzigen, aldus Kifid. “Deze informatie is naar het oordeel van de Commissie met name misleidend, nu uit het rekenvoorbeeld duidelijk blijkt dat de voordelen van het effect van de samengestelde interest pas na het tiende jaar duidelijk tot uitdrukking komen.”

Hoe dan ook premieverhoging

Dit maakt de bank schadeplichtig, oordeelt de Geschillencommissie. Om tot schadevergoeding te komen, moet echter ook vast komen te staan dat de klant zonder misleidende informatie een andere hypotheek zou hebben gekozen. Dat maakt de consument onvoldoende hard, stelt Kifid. Bovendien zou ook bij een voorgerekend rendement van 5,75% na 2018 een enorme premieverhoging nodig zijn geweest.

Geen begrip getoond

Toch komt de man wel in aanmerking voor een schadevergoeding, vindt de Geschillencommissie. “De Commissie kan op basis van de proceshouding van de Bank in de interne klachtprocedure en ter zitting begrip opbrengen voor de wens van Consument zijn geldlening over te sluiten”, aldus de uitspraak.

Volgens Kifid heeft WestlandUtrecht Bank op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid genomen voor de fouten die gemaakt zijn en evenmin begrip getoond toen de man geconfronteerd werd met een forse premieverhoging. “Dit past niet bij een financiële dienstverlener die zich verbonden heeft aan dienstverlening waarin het klantbelang centraal worden gesteld”, stelt Kifid.

Redelijke oversluitkosten

De Geschillencommissie veroordeelt WestlandUtrecht Bank daarom tot een vergoeding van € 3.500 voor redelijke oversluitkosten. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel