nieuws

Kifid: Poliskosten Falcon LevensPlan (ASR) ‘oneerlijk en in strijd met goede trouw’

Financiële planning 2975

De Commissie van Beroep van Kifid veroordeelt ASR tot het terugbetalen van de poliskosten aan een echtpaar dat in 2001 een beleggingsverzekering van Falcon LevensPlan afsloot. Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering konden consumenten uit de voorwaarden niet afleiden wat de hoogte en samenstelling van de poliskosten zouden zijn. Dat maakt het beding over de poliskosten oneerlijk en in strijd met de wettelijk vereiste goede trouw.

Kifid: Poliskosten Falcon LevensPlan (ASR) ‘oneerlijk en in strijd met goede trouw’

Het echtpaar sloot eind 2001 een Falcon LevensPlan met een looptijd van 27 jaar bij een rechtsvoorganger van ASR. In 2011 en 2012 kregen zij het aanbod van de verzekeraar om over te sluiten naar een andere product. Hier hebben ze geen gebruik van gemaakt. Wel dienden ze een klacht in bij Kifid over de gebrekkige informatie vooraf en over onterecht in rekening gebrachte kosten.

De Geschillencommissie koos echter eind 2016 de zijde van de verzekeraar. ASR had het stel voor het afsluiten van de woekerpolis naar behoren geïnformeerd over beleggingstechnische kosten, de investeringskosten en de zogenoemde eerste kosten. Dat wordt bevestigd door de Commissie van Beroep, maar die stelt de uitspraak op het punt van de poliskosten bij.

Economische gevolgen waren niet in te schatten

De vermelding “poliskosten zullen maandelijks aan de verzekering worden onttrokken in verband met administratiekosten” vindt de Commissie van Beroep niet toereikend. “Belanghebbenden hebben slechts kennis kunnen nemen van de hoogte van de poliskosten via nadien verstrekte overzichten. Daarmee hebben Belanghebbenden niet op basis van de overeenkomst de economische gevolgen van het beding kunnen inschatten die voor hen daaruit voortvloeien. Evenmin heeft Verzekeraar de concrete werking van het mechanisme waarop het beding betrekking heeft op transparante wijze uiteengezet. Wat onder het begrip poliskosten valt wordt op geen enkele manier uiteengezet, noch wat de bepalende factoren zijn voor de hoogte van die kosten”, aldus de uitspraak.

Beding niet van toepassing

Volgens de Commissie van Beroep is het beding over de poliskosten daarmee oneerlijk. Bovendien is het in strijd met wetgeving over de goede trouw. “Verzekeraar kon er, indien zij op eerlijke en billijke wijze had onderhandeld, redelijkerwijs niet van uitgaan dat Belanghebbenden een dergelijk beding hadden aanvaard indien daarover afzonderlijk was onderhandeld.”

Omdat het beding oneerlijk is, is het niet meer van toepassing, concludeert de Commissie van Beroep. ASR moet daarom de ingehouden poliskosten plus de wettelijke rente daarover binnen vier weken terugbetalen. Hoe hoog die kosten zijn, moet nog worden vastgesteld. Daarnaast draait de verzekeraar op voor de kosten van de Kifid-procedure en rechtsbijstand, samen € 2.648.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel