nieuws

Uitvaartkosten: voorkomen is beter dan genezen

Financiële planning 1744

In een tweeluik gaan we dit keer dieper in op de financiering van een uitvaart. Door mensen hier in een adviesgesprek vooraf bewust van te maken, wordt een financiële last achteraf in ieder geval voorkomen. We gaan hierover in gesprek met Kees Levisson, manager uitvaartadministratie bij Monuta, en Robert-Jan van den Bos, mede-eigenaar van BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten in Deventer.

Uitvaartkosten: voorkomen is beter dan genezen

Waar de financiering van de uitvaart vooral aan de voorkant van de uitvaart zit, betreft de samenwerking tussen Levisson en Van den Bos de achterkant van het proces. Maar juist over de financiering van de uitvaartkosten wordt vooraf weinig nagedacht, aldus Van den Bos. ‘We praten gemiddeld over € 8000 à € 8500, dat is veel meer dan velen denken. Sterker nog, over het algemeen hebben mensen weinig idee over wat een uitvaart nu eigenlijk kost. Mensen die zich hier vooraf niet bewust van zijn, zullen bij het verlies van een dierbare, met alle emoties, helemaal niet in staat zijn om daar iets zinnigs over te denken.’

Niet of onvoldoende verzekerd

Een aanzienlijke groep mensen is helemaal niet verzekerd, terwijl iedereen zijn of haar uitvaart goed geregeld wil hebben, haakt Levisson in. ‘Maar we zien ook dat mensen die wél zijn verzekerd, vaak onvoldoende zijn verzekerd. Of dat nu een kapitaalverzekering betreft of een naturaverzekering met diensten. Een opdrachtgever heeft bijvoorbeeld jaren geleden een kapitaalverzekering afgesloten, maar het kan best zo zijn dat de polis ooit premievrij gemaakt is en dat de restwaarde nagenoeg nihil is.’

Levisson doelt ook op het tussentijds afkopen van een uitvaartverzekering, waarbij de premiebetalingen worden stopgezet en het opgebouwde bedrag, minus de gemaakte kosten, voortijdig wordt uitgekeerd. ‘In dergelijke gevallen staan nabestaanden er nooit bij stil, of ze hebben er geen weet van, dat de uitvaartverzekering de lading dan helemaal niet dekt.’

Opsnoepen

De mensen die nu op leeftijd komen, de zogenoemde babyboomers, zijn redelijk kapitaalkrachtig en vonden het in het verleden soms niet nodig zich te verzekeren volgens Levisson. Maar ook deze groep kan met het ouder worden voor financiële verrassingen komen te staan. Tegelijkertijd constateert Van den Bos juist dat toch ook een aanzienlijk deel van de mensen helemaal niet zo kapitaalkrachtig is en zelfs volledig onverzekerd terechtkomt bij Monuta. ‘Hetzij doordat het van tevoren nooit is aangekaart door een financieel adviseur of doordat maandelijkse premielasten niet konden worden opgebracht. Die groep komt opgescheept te zitten met hele forse uitvaartkosten. Dan leidt een mooie uitvaart uiteindelijk tot een factuur waarbij mensen, voorbij de emotie, er achter komen dat ze die eigenlijk niet kunnen betalen.’

Dat komt duidelijk naar voren uit de resultaten van een enquête onder meer dan 56.000 Nederlanders van marktonderzoeksinstituut GfK. Het blijkt dat bijna drie op de tien Nederlanders de kosten van de uitvaart met geen enkele mogelijkheid binnen 30 dagen kan betalen.

Belangrijke rol voor adviseur

Vaak willen mensen veel meer terugzien in de uitvaart dan wat er gedekt is, aldus Levisson. ‘We moeten dus in een vroegtijdig stadium al met opdrachtgevers c.q. nabestaanden in gesprek gaan om ze bewust te maken van wat wel of niet is meeverzekerd. Dat is een proces waarover we heel nadrukkelijk nadenken; hoe kunnen we sneller met (potentiële) nabestaanden in contact komen of meer continuïteit aanbrengen in het onderhouden van contacten. Ondanks dat het een onderwerp is waar mensen het niet graag over hebben, is het de kunst om uitvaartkosten in een adviesgesprek te benoemen en er aandacht voor te blijven vragen gedurende de looptijd van de verzekering.’

‘Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur. Niet alleen door het gesprek aan te gaan, maar ook door vast te leggen wat er is besproken, zodat ze later niet voor verrassingen komen te staan en misverstanden zo veel mogelijk worden voorkomen. Hoe meer het proces in goede banen wordt geleid aan de voorkant, hoe minder problemen we aan de achterkant in het proces tegenkomen.’

Dit is een partnerbijdrage van Monuta. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.

Reageer op dit artikel