nieuws

Kifid: Achmea moet afkoopwaarde herberekenen in woekerpoliszaken

Financiële planning 2219

Achmea moet in twee woekerpoliszaken opnieuw de afkoopwaarde berekenen. Volgens de Geschillencommissie is de verzekeraar toerekenbaar tekortgeschoten door meer kosten in rekening te brengen dan de consumenten uit de offerte mochten begrijpen. Dat in de algemene voorwaarden andere teksten staan, doet daaraan niets af.

Kifid: Achmea moet afkoopwaarde herberekenen in woekerpoliszaken

Het gaat in deze twee zaken om beleggingsverzekeringen die in 1995 en 1997 worden gesloten bij Sun Alliance. Inmiddels is die verzekeraar opgegaan in Avéro Achmea. In respectievelijk 2008 en 2012 zijn de polissen afgekocht. De consumenten wenden zich nu tot Kifid omdat ze zich misleid voelen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd over de aard en omvang van de kosten en eventuele risico’s.

Algemene voorwaarden

Een consument zegt uit de offerte te hebben begrepen dat hij alleen in de eerste vijf jaar kosten, premie voor overlijdensrisico en premie voor arbeidsongeschiktheid moest betalen. De andere consument heeft uit zijn offerte afgeleid dat gedurende de looptijd van de verzekering de kosten en premie voor overlijdensrisico niet meer dan 8% van de premie zouden bedragen. Achmea verwijst in beide gevallen naar de algemene voorwaarden. Daarin staat dat de premie voor overlijdensrisico iedere maand wordt berekend en met de opgebouwde waarde wordt verrekend. De consumenten zijn dus in lijn met de destijds geldende wet- en regelgeving over de kosten geïnformeerd, vindt de verzekeraar.

Duidelijke tekst in offerte

De Geschillencommissie constateert dat deze consumenten op basis van de informatie in de offerte hebben gekozen voor deze beleggingsverzekeringen. Voor beiden geldt dat in de aanvraagformulieren wordt verwezen naar de offerte. Deze verzekeringsovereenkomsten zijn dan ook tot stand gekomen op basis van de teksten en informatie in de offerte, aldus de commissie. In beide gevallen mochten de consumenten in redelijkheid hun offerte begrijpen zoals zij hebben gedaan.

De verzekeraar beroept zich volgens de Geschillencommissie tevergeefs op andere teksten in de algemene voorwaarden. “Gezien de duidelijke tekst in de offerte hoeft de consument in redelijkheid er geen rekening mee te houden dat in de algemene voorwaarden een heel andere wijze van berekening zou worden opgevoerd”, aldus Kifid in beide uitspraken. Tegenover beide consumenten is Achmea toerekenbaar tekortgeschoten, respectievelijk door na de eerste vijf jaar nog kosten OVR-premie en AO-premie in rekening te brengen en door kosten in rekening te brengen die hoger waren dan 8% van de premie.

Nieuwe berekening

Die kosten waren op grond van de verzekeringsovereenkomt niet gerechtvaardigd, oordeelt Kifid. Achmea moet voor beide consumenten afzonderlijk de afkoopwaarde van de verzekering opnieuw berekenen. Het verschil dient de verzekeraar aan de consument te vergoeden. Een eerder verstrekte compensatie mag hierop in mindering worden gebracht. Daarnaast moet Achmea aan elk van deze consumenten € 750 proceskosten te vergoeden. De beide uitspraken zijn bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel