nieuws

Adviseur vraagt niet door naar huidig rentetarief en moet € 3.000 betalen

Financiële planning 5026

De Geschillencommissie heeft een hypotheekadviseur uit Eindhoven verplicht € 3.000 schadevergoeding te betalen aan een klant die een ondeugdelijk advies kreeg. De adviseur, Corporate Management Brook, was er niet van op de hoogte dat de klant kort daarvoor zelfstandig rentemiddeling had geregeld. Door niet te informeren naar het huidige rentetarief schond hij zijn zorgplicht.

Adviseur vraagt niet door naar huidig rentetarief en moet € 3.000 betalen

De consument in deze Kifid-procedure heeft in 2010 een hypotheek gesloten bij ING. De lening bestaat uit een bankspaarhypotheek en een aflossingsvrije lening. Daarnaast heeft zij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn) een starterslening gesloten. In de zomer van 2016 maakt zij van het aanbod van ING gebruik om de rente over beide leningdelen te middelen. Ze doet dat zonder tussenkomst van de adviseur die haar had geadviseerd over de ING-hypotheek en de starterslening en die ook voor Corporate Management Brook werkte.

Sneller aflossen

Een paar maanden later praat de vrouw met Corporate Management Brook over de mogelijkheid om sneller af te lossen en lagere maandlasten te verkrijgen. Dat leidt tot het advies om beide ING-leningdelen om te zetten in een annuïteitenhypotheek. De klant gaat akkoord, maar komt er na een paar maanden achter dat haar maandlasten niet omlaag zijn gegaan, maar juist zijn gestegen. Via Kifid eist ze een bedrag van ruim € 26.000. Ze verwijt de adviseur dat hij heeft nagelaten om alle informatie over haar financiële situatie in te winnen.

De Geschillencommissie geeft de vrouw daarin gelijk. De adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden door niet te vragen welk rentetarief de klant op het moment van het advies verschuldigd was. Ook heeft hij geen informatie ingewonnen over de starterslening. Daardoor staan er volgens Kifid in het adviesrapport ‘cruciale onjuistheden’. De consument heeft daardoor geen weloverwogen keuze kunnen maken. Dat de vrouw het adviesrapport voor akkoord heeft ondertekend, doet daaraan niets af.

Bovendien, stelt de Geschillencommissie, had de adviseur de consequenties van omzetting van de bankspaarhypotheek moeten beschrijven en de risicoverzekeringen inzichtelijk moeten maken. “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen.”

Ook eigen schuld

De Geschillencommissie raamt de schade lager dan de klager. Kifid komt uit op € 6.000, maar vindt dat er ook sprake is van eigen schuld. De vrouw heeft de offerte van ING ondertekend waaruit duidelijke de nieuwe maandtermijn blijkt. Ze had zich ervan bewust moeten zijn dat dat bedrag exclusief de lasten voor de starterslening was. Los van de taak van de adviseur om alle benodigde informatie in te winnen, rust op de klant ook een verantwoordelijkheid om alle benodigde stukken aan te leveren. De correspondentie over rentemiddeling en de gegevens van de starterslening had ze moeten overleggen.
Daarom komt de helft van de schade voor eigen rekening. Adviseur Corporate Management Brook moet € 3.000 schadevergoeding betalen plus € 150 aan kosten voor de gemachtigde van de consument. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel