nieuws

Kifid: Weduwe kan slordigheid man niet afschuiven op adviseur

Financiële planning 10191

Soms gaan klanten ervan uit dat hun adviseur over een glazen bol beschikt. Een vrouw beklaagde zich bij Kifid dat niet zij een uitkering kreeg na het overlijden van haar partner, maar zijn ex-vriendin. De vrouw werd weliswaar in het ongelijk gesteld, maar het bewijst maar weer dat het zaak is om je adviseur altijd op de hoogte te stellen van wijzigingen in de privésituatie.

Kifid: Weduwe kan slordigheid man niet afschuiven op adviseur

De vrouw in kwestie stelde dat de adviseur van haar eind 2017 overleden partner hem erop had moeten wijzen dat zijn voormalig partner nog steeds begunstigde is onder de overlijdensrisicoverzekering. Volgens de weduwe zou haar partner de begunstiging dan zeker hebben aangepast en zou zij nu aanspraak kunnen maken op de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering.

Begunstiging niet aangepast

In 1994 kocht de overleden man met zijn toenmalige vriendin een woning. Bij de aankoop werd via een adviseur een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met een verzekerd kapitaal van bijna € 50.000. De toenmalige vriendin is daarbij als begunstigde aangemerkt. In 1997 ging het stel uit elkaar en kwam zowel de woning als de hypothecaire geldlening op naam van de man te staan; de begunstiging is echter niet aangepast.

In 2003 kocht de man een andere woning aan, via een andere adviseur. De eerste adviseur was hiervan niet  op de hoogte. Wel stuurde deze zijn klant nog een aantal keren een bericht – naar later bleek naar het oude adres – en wees zijn klant op de mogelijkheid om te bekijken of zijn overlijdensrisicoverzekering nog wel passend was.

Waken voor klantbelangen

De geschillencommissie van Kifid deelt de mening van de vrouw, die in 2012 is gaan samenwonen met de man en toen als enige erfgenaam werd aangewezen, dat de zorgplicht van de adviseur inhoudt dat deze moet waken voor de klantbelangen als het gaat om de bij de portefeuille behorende verzekeringen. Wanneer een klant zijn adviseur meldt dat hij een nieuwe levenspartner heeft, is het aan de adviseur om in actie te komen. Hij moet in een dergelijk geval de klant erop wijzen dat een of meer verzekeringen wellicht aangepast moeten worden.

De schoen wringt

In het betreffende geval wringt hier de schoen. “Het is echter wel van belang dat adviseur door verzekeringnemers wordt geïnformeerd over wijzigingen die in hun persoonlijke situatie plaatsvinden en die van belang kunnen zijn voor de lopende verzekeringen”, aldus de geschillencommissie van Kifid.

Volgens de commissie is niet komen vast te staan dat de overleden man aan zijn adviseur heeft doorgegeven dat er een nieuwe partner in zijn leven was gekomen. Sterker nog: ook andere belangrijke wijzigingen in de persoonlijke situatie, zoals de aankoop van een andere woning en dus verhuizing, blijken nooit te zijn doorgegeven aan de adviseur.

Zorgplicht niet geschonden

De weduwe is van mening dat de betreffende adviseur in gebreke is gebleven en vindt dat deze de bijna € 50.000 moet ophoesten. “Bij adviseur waren geen feiten of omstandigheden bekend of behoorden redelijkerwijs bekend te zijn op grond waarvan hij de partner van de consument er op had moeten wijzen dat de overlijdensrisicoverzekering mogelijk aanpassing behoefde. Adviseur kan dan niet worden verweten dat hij geen contact met de partner van consument heeft opgenomen. Dit betekent dat niet is komen vast te staan dat adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. De commissie ziet dan ook geen reden om adviseur gehouden te achten consument – als enige erfgenaam – tegemoet te komen.” De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel