nieuws

Doorbraak in zaak Interbank: beroepscommissie Kifid vindt dat rente moest dalen

Financiële planning 2889 PA

De Commissie van Beroep bij het Kifid heeft uitspraak gedaan in twee zaken rond doorlopende kredieten van Interbank. De uitspraken zijn in het voordeel van de consumenten, zij mochten verwachten dat de rente op hun lening zou meedalen met de marktrente. Interbank moet de teveel betaalde rente terugbetalen. Kifid gaat consumenten met een soortgelijke klacht binnen een maand informeren wat de uitspraak betekent voor de afhandeling van hun zaak.

Doorbraak in zaak Interbank: beroepscommissie Kifid vindt dat rente moest dalen

Waar ging de zaak om? Klanten van Interbank, een dochter van Credit Agricole, sloten een doorlopend krediet met een variabele rente. Die rente zou volgens de bank worden aangepast aan de marktrente. Toen tien jaar geleden die marktrente een scherpe daling inzette, werd dat voordeel nooit doorberekend aan de consumenten. Interbank voerde zelfs een verhoging door. Veel consumenten betaalden nog het maximum van 14 procent rente op hun krediet toen de marktrente tot het nulpunt was gedaald.

Tegenstrijdig

De Geschillencommissie van Kifid behandelde soortgelijke klachten van consumenten allemaal afzonderlijk. Dat had tegenstrijdige uitspraken tot gevolg. Een klant die kon aantonen dat hij een prospectus gezien had waarin letterlijk stond dat de rente de marktrente zou volgen werd in het gelijkgesteld, terwijl een andere consument die de prospectus niet meer kon oprakelen het deksel op de neus kreeg. Om helderheid te scheppen werd Beroepscommissie ingeschakeld voor een principeuitspraak.

Verschil

De Commissie van Beroep heeft nu geoordeeld dat klanten mochten verwachten dat hun rente zou meedalen met de marktrente. Het wel of niet hebben van de prospectus kan volgens de commissie niet doorslaggevend zijn voor een compensatie. Het was aan de bank om te zorgen dat het verschil tussen het individuele rentetarief en de marktrente zoals die was bij het sluiten van de kredietovereenkomst werd gehandhaafd. Dat verschil mocht niet in het nadeel van de consument veranderen, zoals uiteindelijk wel is gebeurd.

Afwikkeling klachten

Voor de Geschillencommissie wachten nog enkele tientallen soortgelijke klachten van consumenten. Hoe snel die op basis van deze uitspraak afgewikkeld kunnen worden, hangt af van de periode waarin de lening liep. Sinds juni 2010 houdt DNB de gemiddelde rente van doorlopende kredieten bij. Voor de klachten die over de periode daarvoor gaan, zal een onafhankelijke deskundige eerst de rente moeten berekenen. Pas daarna kan de schade worden vastgesteld. Hoe lang dat duurt is nog niet bekend.

Geldbelangen

De uitspraak is een overwinning voor de Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart. Goedhart staat meerdere Interbank-klanten bij in hun klacht en uitte regelmatig zijn onvrede over de wijze waarop Kifid de zaken behandelde.

Interbank laat in een reactie weten de redenering achter deze uitspraken te ‘omarmen’. “We gaan dit – in het belang van onze klanten – integreren in ons lopende compensatieplan. We werken nu uit hoe we dit gaan doen.”

Reageer op dit artikel