nieuws

Reactie NN: ‘Kifidoordeel in strijd met Europese uitspraak’

Financiële planning 5417

Reactie NN: ‘Kifidoordeel in strijd met Europese uitspraak’

Nationale-Nederlanden is het niet eens met de uitspraak van Kifid. De verzekeraar heeft het hoger beroep in de eerstekostenzaak verloren.

NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving. In een reactie van de verzekeraar staat: “NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering. De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria.”

NN wijst daarmee naar de Van Leeuwenzaak. Die uitspraak wordt verschillend geïnterpreteerd en werd door een civiele rechter ook wel in het voordeel van een verzekeraar uitgelegd. Het ging toen om ASR.

Wel naleven

NN zal de uitspraak wel naleven. “Aangezien de uitspraak van de Commissie van Beroep bindend is in deze individuele zaak, zal NN de uitspraak nakomen ten aanzien van deze klant. De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan het standpunt van NN dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd.” NN wijst met dat laatste op schattingen van claimstichting Wakkerpolis.

Reageer op dit artikel