nieuws

Kifid wijst claimbureau beleggingsverzekeringen de deur

Financiële planning 730

Kifid wijst claimbureau beleggingsverzekeringen de deur

Naar nu bekend is geworden heeft Klachteninstituut Kifid dit voorjaar financieel-juridisch adviseur bureau ClaimConcept het recht ontzegd om als belangenbehartiger van consumenten op te treden in geschillen met verzekeraars. Volgens de geschillencommissie is het besluit genomen omdat ClaimConcept het belang van in procedures betrokken consumenten schaadde.

ClaimConcept is het bedrijf van Jelle Terpstra uit Joure dat optreedt als belangenbehartiger van consumenten met klachten over banken en verzekeraars.  De afgelopen jaren vertegenwoordigde Terpstra regelmatig klanten bij Kifid in kwestie rond beleggingsverzekeringen en aandelenleaseconstructies. Daaraan heeft Kifid een eind gemaakt: “Omdat zijn optreden het belang van de betrokken consument(en) schaadde, is hem het recht ontzegd als bijstandsverlener of vertegenwoordiger van Consumenten op te treden in geschillen bij Kifid. (…) Indien u uw zaak aan een van de commissies van Kifid voorlegt, kunt u zich dus niet door de heer Terpstra laten vertegenwoordigen.”

Medewerking aan Kassa
Op het forum van televisieprogramma Radar reageerde Terpstra eerder furieus op zijn uitsluiting: “Directe aanleiding van mijn uitsluiting nu vormt mijn medewerking aan Vara’s Kassa eind januari 2016, waarvoor ik een groot aantal voorbeelden heb aangeleverd ter verbetering van de laagdrempeligheid bij Kifid. En toen bleef het stil, totdat Kifid in één van die dossiers een stok dacht te vinden om te slaan: ik zou mij ten onrechte nog steeds hebben voorgedaan als gemachtigde, ondanks een volgens Kifid rechtsgeldige schikkingsovereenkomst met Achmea. Op bevel van Kifid buiten mij om.”

Verweer mocht niet baten
Verweer tegen het besluit mocht echter niet baten omdat volgens Terpstra “Barbertje moest hangen.” Op het forum meldt hij dat hij nog wel gemachtigd is om bij de gewone rechter namens verzekerden op te treden.

Reageer op dit artikel