nieuws

Dexia moet toch alle schade bij aandelenlease betalen

Financiële planning 6089

Dexia moet toch alle schade bij aandelenlease betalen

Dexia heeft vandaag bij de Hoge Raad alsnog bakzeil gehaald in de slepende kwestie over aandelenlease. De bank meende op grond van een compensatieregeling uit 2007 nog recht te hebben op een deel van het geld dat het de klant had geleend om aandelen te kopen. De Hoge Raad zet hier nu een streep door.

Het draait in de zaak om het zogeheten aandelenlease producten van Dexia Bank dochter Legio-Lease die via tussenpersoon SpaarSelect werden aangeboden onder namen als ‘Winstverdriedubbelaar’. Duizenden klanten gingen de mist in toen de aandelenkoersen onderuit gingen en ze met een forse restschuld achterbleven. In de daarop volgende compensatieregeling werd beklonken dat Dexia zelf twee derde van de restschuld zou betalen. De klant zou een derde van de restschuld plus moeten betalen en zou de al betaalde rente definitief voor zijn rekening nemen.

Veel klanten gingen echter niet akkoord met deze regeling en besloten zo ver mogelijk te gaan procederen tegen Dexia. In dit geval bevestigde het Gerechtshof Den Bosch in juni 2014 nog een uitspraak van de kantonrechter in Middelburg die zich eerder nog achter de compensatieregeling had geschaard.

De Hoge Raad brengt hier nu een nuance in aan: ‘Indien de aanbieder had moeten begrijpen dat de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden, dient de schade naar de hiervoor bedoelde maatstaf tussen partijen te worden verdeeld zowel wat betreft de eventuele restschuld als wat de reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Indien echter geen sprake was van een onaanvaardbaar zware last als vorenbedoeld, dient uitsluitend het bedrag van de eventuele restschuld naar deze maatstaf tussen partijen te worden verdeeld en strekt de verplichting tot schadevergoeding van de aanbieder zich niet mede uit over de door de afnemer betaalde rente, aflossing en kosten.”

Juiste vergunningen
Maar omdat Spaarselect niet beschikt over de juiste vergunningen voor aanbrengen van beleggingsklanten –en Dexia daarmee niet voldeed aan haar zorgplicht- houdt de Hoge Raad Dexia verantwoordelijk voor alle schade en de door haar misgelopen rente. “Indien echter de particuliere belegger als potentiële cliënt bij de aanbieder is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn, dient te worden afgeweken van de hiervoor vermelde uitgangspunten in die zin dat de billijkheid dan in beginsel eist dat de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden.

Extra compensatie
Door de uitspraak van de Hoge Raad kunnen mogelijk ook vele andere gedupeerden die niet akkoord gingen met de compensatieregeling aanspraak maken op extra compensatie.

Reageer op dit artikel