nieuws

Hypotheker moet schade door niet melden fiscale consequenties vergoeden

Financiële planning

Hypotheker moet schade door niet melden fiscale consequenties vergoeden

Een Hypotheker-vestiging moet een klant € 20.000 betalen omdat bij het sluiten van een bankspaarhypotheek niet is vermeld dat over het gespaarde bedrag belasting moet worden betaald als het saldo boven de fiscale vrijstelling uitkomt. Dat heeft klachteninstituut Kifid bij bindend advies geoordeeld.

Een klant sluit in 2012 een bankspaarhypotheek bij de Hypotheker en komt er in 2014 achter dat hij niet is geïnformeerd over een mogelijke belastingheffing aan het einde van de looptijd. De hypotheek bedraagt € 313.925, wat ook het doelkapitaal is van de daaraan verbonden Spaarrekening Eigen Woning. De klant wil de inleg op de bankspaarrekening verhogen en wordt er tijdens het adviesgesprek op gewezen dat het eindkapitaal boven de belastingvrije voet uitkomt. De adviseur erkent dat het advies daar geen rekening mee heeft gehouden en stelt omzetting naar een annuïteitenhypotheek voor als oplossing, maar beide partijen komen niet tot een oplossing. De klant wendt zich tot Kifid en vordert een vergoeding van € 35.000: het bedrag dat hij naar verwachting aan het eind van de looptijd aan belasting moet betalen.

De geschillencommissie stelt dat de adviseur de klant een schadevergoeding moet betalen, gebaseerd op de situatie zoals die zou zijn geweest bij juiste voorlichting over de fiscaliteiten. “Bij het bepalen van de schadevergoeding kan daarom niet worden uitgegaan van een annuïteitenlening met behoud van de voor een bankspaarhypotheek geldende voorwaarden (zoals fiscale voordelen), nu deze hypotheekvorm in 2012 geen keuzemogelijkheid was.”

Geen dubbele vrijstelling
Tijdens de zitting komt naar voren dat de mogelijkheid de hypotheek ook op de naam van de partner van de klant te zetten, niet is besproken. Daarmee zou de vrijstelling zijn verdubbeld. “Het is echter niet vast komen te staan dat de geldlening, ook al was Consument volledig geïnformeerd over de (dubbele) fiscale vrijstellingen, daadwerkelijk op beide namen was verstrekt.” De lening is uiteindelijk alleen op naam van de klant gezet. “Consument heeft hiervoor ter zitting als verklaring gegeven
dat zijn partner het onprettig om te worden betrokken bij de geldlening, omdat zij geen werk had, zij nog niet waren getrouwd en zij geen Nederlands sprak.” Omdat de fiscale vrijstelling bovendien geïndexeerd wordt, begroot Kifid de belastingheffing op €20.000. Dat bedrag moet De Hypotheker aan de klant vergoeden, samen met de kosten ruim (€ 2.300) van de advocaat die de klant heeft bijgestaan.

Reageer op dit artikel