artikel

Altijd mogelijkheden achter de hand

Branche 390

Hoe frustrerend is het wanneer software je beperkt? Een ingewikkelde verzekeringsadministratie kan toch eenvoudig zijn voor digitale interacties. Wat zijn de cruciale drie kenmerken?

Altijd mogelijkheden achter de hand

De digitalisering van diensten en producten leidt tot fors meer diversiteit van interacties (digital engagements) met de verzekeringsadministratie. Dat stelt eisen waaraan traditionele systemen vaak niet kunnen voldoen. Hierdoor wordt de realisatie van nieuwe producten en het ontwikkelen van nieuwe markten beperkt. Hoe fijn is het om wel de benodigde software mogelijkheden achter de hand te hebben om digital engagements eenvoudig te maken.

Drie cruciale kenmerken

Wat zijn de drie cruciale kenmerken van een dergelijk software systeem?

1. Zeer diverse verzekeringsproducten

Het systeem moet in staat zijn om zeer diverse verzekeringsproducten eenvoudig en snel te kunnen administreren. De kansen van nieuwe markten en mogelijkheden moeten gegrepen kunnen worden. De software moet daarom een goed doordachte verzekeringsproduct engine hebben, waarmee nieuwe producten snel ingeregeld en beschikbaar gemaakt worden.

2. Enkelvoudige data

De verzekeringsproduct kenmerken en validatieregels moeten op één plek in het applicatielandschap worden onderhouden en beschikbaar zijn voor alle interacties en processen, zowel intern als extern. Dat kan alleen wanneer er een slimme API beschikbaar is om deze enkelvoudig onderhouden regels beschikbaar te maken voor andere systemen.

3. Snel inzetbaar en inpasbaar

Exotische technologie of gesloten eigen systemen zijn taboe. Het is essentieel om het systeem in een bestaande omgeving in te kunnen passen, met naar keuze hergebruik van centrale componenten en software assets. De functies voor onder andere relaties, betalingsverkeer, output creatie en documentenbeheer dienen daarom uitwisselbaar te zijn; een keuze, met altijd een mogelijkheid achter de hand.

Voor meer informatie download deze info-brochure. Netaspect Software is leverancier van de verzekeringsadministratie software Certigo.– contactpersoon is Kees van Musscher / tel. 076 333 3500.

Dit artikel is gesponsord door Netaspect Software

Reageer op dit artikel